جلسه بیست و سوم – آموزش یقه مردانه پایه جدا

آموزش یقه مردانه پایه جدا

مستطیلی به طول مجموع هلال یقه جلو و پشت الگو منهای نیم سانت و عرض ۵/۱۰-۱۰ سانت رسم می کنیم. از ۴ تا ۱۰ مساوی با ۲-۵/۱ سانت مقدار جادگمه را در امتداد ۳ به ۴ خارج می شویم و از ۱۱ بطور مستقیم به ۷ وصل می کنیم اگر بخواهیم نوک یقه بلندتر باشد خط ۱۱-۷ را به طرف خارج امتداد می دهیم از ۵/۰ تا ۵/۱ سانت و از این نقطه با هلال کم تا نزدیک ۹ وصل می کنیم.

۱ به ۲=مجموع هلال یقه جلو و پشت الگو

۱ به ۳=هلال یقه پشت الگو

۲ به ۴=۲ سانت

۴ به ۶=۱ به ۵=CM 5/2=عرض پایه یقه

۶ به ۷=۱ سانت

۵ به ۸=۴ سانت

۹ به ۸=CM4-5 =عرض یقه

۹ به ۱=۲ به ۱۱

۴ به ۱۰=CM 5/2-2=مقدار جادگمه

*می توان از نقطه ۱۱ مساوی نیم سانت داخل شد و نوک یقه را بصورت هلال وصل کرد و یا از نقطه ۱۱ مساوی ۵/۱ سانت خارج شد و نوک یقه را بصورت تیز رسم کرد*

شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید.
فروشگاه
علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من