جلسه سی و چهارم – آموزش یقه انگلیسی جدا

الگوی یقه انگلیسی متد متریک

در این جلسه آموزش خیاطی به آموزش یقه انگلیسی جدا میپردازیم . این یقه جزو یقه هاى برگردان روى هفت است.با این تفاوت که برگردان یقه دو قطعه اى است.

قطعه پایین متصل به بالاتنه بوده و قطعه بالایى یقه جداگانه،برش زده شده و به قطعه پایینى وصل مى شود.

ابتدا مراحلى که براى یقه هاى برگردان روى هفت توضیح داده شده را به شرح ذیل روى الگى پیاده کنید:

١.انتقال پنس سینه به پهلو

٢.اضافه کردن دکمه خور

٣.مشخص کردن نقطه بازى یقه:از(نقطه ٢١)روى خط مرکزى جلو به اندازه بازى یقه (با توجه به مدل)رامشخص کنید.

فروش ویژه پکیج‌های الگو خیاطی شیک و پیک

بنر خرید الگوی خیاطی
بنر خرید الگوی خیاطی

۴.از (نقطه ٢٠)به اندازه (٠-١سانتى متر)داخل الگو علامت زده و (نقطه٣۴)واز (نقطه ٢١)،روى خط مرکزى جلو به اندازه(١/۵-۵سانتى متر*این اندازه بستگى به مکان داد یقه دارد)پایین آمده تا (نقطه۴٠)به دست آید.حال نقاط (٣۴و۴٠)را با پیستوله به هم وصل کنید.

۵.روى هلال جدید گردن پنس (١سانتى مترى)رسم کرده به پنس پهلو وصل کنید.

از (نقطه ۴٠)خطى به طرفین گونیا کنید و آن خط را فرضى بنامید.

یقه انگلیسی

بیشتر بخوانیم : آموزش یقه آرشال

فروش ویژه پکیج‌های آموزش خیاطی شیک و پیک

[woo_product_slider id=”61450″]

از (نقطه ١٠)حلقه گردن پشت (١-٠سانتى متر )و از (نقطه٩)خط مرکزى پشت (./٧۵-٠سانتى متر)گشاد کنید تا نقاط (٣۶-٣٧)بدست آید.

خط سرشانه جلو را به طرف حلقه گردن الگو امتداد دهید.روى این خط (٢سانتى متر)علامت بزنید تا (نقطه ۴٢)به دست آید.

از (نقطه ۴٢)به (نقطه ٣۵)(نقطه بازى یقه)،خطى مستقیم وصل کنید.خط را تا لبه دکمه خور ادامه دهید تا(نقطه٣٨)،(نقطه شکست)به دست آید.خط۴٢-٣٨ خط شکست است.

در امتداد خط شکست از (نقطه۴٢)به اندازه حلقه گردن گشاد شده پشت به اضافه (١سانتى متر)به طرف بالا ادامه دهید تا (نقطه ۴٣)به دست آید.

از(نقطه۴٣)به طرف چپ الگو (٢سانتى متر)علامت زده تا(نقطه۴۴)بدست آید،از (نقطه۴٢)خطى به (نقطه ۴۴)رسم کنید.

(خط ۴٢تا۴۴ برابر با خط ۴٢تا۴٣و برابر باحلقه گردن گشاد شده پشت به اضافه(١سانتى متر)است.)

توجه : طول خط ۴٢تا۴۴ باید مساوى با خط ۴٢تا۴٣باشد بنابراین یک مثلث با دو ضلع مساوى (مثلث متساوى الساقین )به دست مى آید.

یقه انگلیسی

از (نقطه٣۴)خطى به موازات خط شکست رسم کرده تا خط فرضى را قطع کند.سپس از همان نقطه (١/۵سانتى متر )به طرف بالا برگشته (نقطه ۴۵)بدست آید.

خط(۴٢)را به طرفین،گونیا کرده و به به دو طرف امتداد دهید.از (نقطه ۴۶)به طرف چپ(٣سانتى متر)علامت زده و (نقطه ۴۶)را مشخص کنید.(این اندازه پایه یقه است.)

از( نقطه۴۴)به طرف راست (۵-٧سانتى متر)علامت زده و (نقطه۴٧)را مشخص کنید.

پکیج-خیاطی-1

(این اندازه،برگردان پشت یقه است)

از(نقطه۴۶)خطى به (نقطه ۴۵)وصل کنید)

توجه :هنگام وصل نقاط(۴۵-۴۶)مثلثى در گوشه گردن ایجاد مى شود که این فضاى مثلثى شکل بین قطعه بالایى یقه و بالاتنه و سجاف مشترک مى باشد.

از (نقطه ۴۵)به اندازه ى پهناى پایینى یقه(فاصله بین خط شکست تا لبه خارجى یقه)به اضافه(١/۵-٢سانتى متر)خطى رسم کنید تا از (نقطه ۴٠)بگذرد و (نقطه ۴٨)بدست آید.

این نقطه را به (نقطه ٣٨)وصل کنید.

یقه انگلیسی

با توجه به عمق و فضاى داد یقه از(نقطه۴٨)داخل الگو شده و (نقطه۴٩)راروى خط(۴٨-۴۵)علامت بزنید از( نقطه۴٨)فضاى دال را به طرف بالا رفته (نقطه ۵٠)را علامت بزنید.

(نقطه ۵٠)را به (نقطه ۴٩)وصل کنید.

از (نقطه۴٧)به اندازه(٢-٣سانتى متر)گونیا کرده سپس با خطى کمى با انحنا به سمت داخل به(نقطه۵٠)رسم کنید.

نقاط(۴٩و۴۵)از نقاط موازنه یقه است.

از قطعه بالایى  یقه دو بار رولت کنید..

نقاط(۴٩و۵٠و۴٧و۴۶و۴۵)و همچنین خط شکست و نقاط موازنه (نقاط۴۵و۴٩)را رولت کنید.

یکى از قطعه هاى رولت شده زیر یقه بوده که به صورت اریب برش میخورد و دیگرى رویه یقه بوده که باید از (نقطه۵٠-۴٧)(٠/۵-٠/٢۵سانتى متر)به صفر رساند.تا نقاط (۵١و۵٢)به دست آید.

رویه یقه روى راستاى پارچه برش میخورد.

یقه انگلیسی

اکنون خطوط(۴٩و۴۵و٣۴)را از الگو جدا کنید.(قطعه بالایى یقه که قبلا رولت شده بود در این جا دور ریخته مى شود.)

یقه انگلیسی

بعد از برش قطعه بالایى یقه،سجاف آن را مانند الگوى یقه هاى قبل رسم کرده و از روى آن رولت کنید.

نقاط موازنه(۴٩و۴۵)راروى سجاف رولت کنید.به لبه خارجى یقه (نقطه۴٨)(٠/٢۵سانتى متر)بدست مى آیدو در نقاط (٣٨و۴٩)به صفر برسانید.

سجاف پشت را مانند الگوهاى قبل رسم کرده و رولت کنید.

یقه انگلیسی

توجه : دال یقه مى تواند کوچک یا بزرگ،سرتیز یا سرگرد،به طرف بالا و به طرف پایین طراحى شود.

در هنگام رسم الگو فاصله بین دال یقه باید کمتر از فاصله دال طرح مورد نظر باشد تا دو موقع دوخت مانند طرح اصلى دیده شود.

در بعضى ازیقه هاى برگردان روى هفت،خط شکست یقه به شکل منحنى طراحى شده است.براى رسم این مدل یقه ها باید از الگوى یقه ب.ب.پایه دار استفاده کرد.

در برخى دیگر از یقه ها،یقه در ناحیه سرشانه فاصله زیادى تا خط گردن دارد.در این صورت نیز باید از الگوى یقه ب.ب. پایه دار استفاده کنید.

یقه انگلیسی از انواع مدل یقه هفت است. اگر یقه باریک و هفت آن بلند باشد، بالاتنه را باریک‌تر و بلندتر می‌نمایاند و اگر یقه پهن و هفت آن کوتاه باشد، بالاتنه را پهن‌تر و پرتر می‌نمایاند.

ویدئوی آموزش الگوی یقه انگلیسی

شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید.
فروشگاه
علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من