جلسه چهلم – آموزش آستین رگلان

در این جلسه از آموزش خیاطی به آموزش آستین رگلان میپردازیم .

کیمونوی پنس‌دار با برش رگلان

جهت رسم الگوی آستین رگلان ابتدا آستین کیمونوی پنس دار را رسم کنید.

پنس سینه را به‌طور موقت به خط مرکزی جلو منتقل کنید.

برای رسم برش رگلان در جلوی بالاتنه، یک سوم حلقه گردن جلو و پشت را به دست آورده و نقاط  ۵۵-۵۶ را علامت بزنید.

استین رگلان

نکته: برش رگلان را می‌توان از خط کارور پشت تا یک‌دوم سرشانه رسم کرد.

فروش ویژه پکیج‌های آموزش خیاطی شیک و پیک

[woo_product_slider id=”61450″]

یک‌دوم خطوط هلال ۴۸ تا ۴۹ و ۴۵ تا ۴۶ را به‌دست آورده و نقاط  ۵۷ در جلو و ۵۸ را در پشت علامت بزنید.

اکنون برش رگلان جلو و پشت را از نقاط  ۵۷ و ۵۵ به نقاط  ۵۶ و ۵۸، مطابق شکل رسم کنید.

روی این خط، نقاط موازنه را مشخص کنید.

استین رگلان

خط برش رگلان در بالاتنه جلو را چیده و پنس سینه را به مکان اولیه آن منتقل کنید.

برای رفع کشیگی در زیر دست، از نقطه۵۷* به اندازه ۵-۶ سانتی‌متر به‌سمت زیر دست رفته تا نقطه ۶۰ به‌دست آید.

این نقاط را مانند شکل به هم وصل کنید.

خط ۵۹-۶۰ را چیده و بین آن‌ها را ۲-۶ سانتی‌متر، اوزمان دهید.

سپس خطوط برش حلقه آستین و زیر دست را مطابق شکل اصلاح کنید.

پس از جدا کردن برش رگلان در پشت، پنس سرشانه پشت را بسته و خط روی دست را مطابق شکل اصلاح کنید.

برای رفع کشیدگی در زیر دست در الگوی آستین پشت، مانند الگوی آستین جلو عمل کنید.

استین رگلان

اگر بخواهید روی دست کیمونو با برش رگلان، درز نباشد، می‌توانید خطوط روی دست، تکه جلو پشت  آستین را به هم بچسبانید و خط لبه آستین را اصلاح کنید.

استین رگلان

استین رگلان

بیشتر بخوانیم : آموزش کشیدن الگوی آستین پایه

پکیج-خیاطی-1

پکیج-خیاطی-۱

آستین رگلان کم عمق(تنگ)

اساس بالاتنه را رسم کنید.

پنس سینه را موقتا به خط پهلو منتقل کنید.

۱ سانتی‌متر از سرشانه بالاتنه جلو به طور سرتاسری کم کرده و به سرشانه الگوی پشت اضافه کنید.

خط مرکزی آستین را ۱ سانتی‌متر به‌طرف جلوی آستین حرکت دهید.

یک‌دوم حلقه گردن جلو را علامت زده و نقطه ۳۹ را مشخص کنید.

از نقطه ۳۹ برروی حلقه گردن جلو تا نقطه موازنه حلقه آستین برش رگلان را رسم کنید. برای اینکه خط برش رگلان در قسمت کارور، روی بدن خوش‌فرم بایستد، خط منحنی ۳۹-۵ رابه سه قسمت تقسیم کرده و نقاط  ۴۰ و ۴۱ را علامت بزنید. از نقطه ۴۱ به اندازه ۰.۷۵ – ۱.۵ سانتی‌متر به‌طرف پایین علامت زده و نقطه ۴۲۹ بنامید و پنسی مانند برش رگلان رسم کنید.

روی خط مرکزی پشت از نقطه ۹ به اندازه ۶-۸ سانتی متر پایین آمده و نقطه ۴۳ را مشخص کنید.

برش رگلان را از نقطه ۴۳ تا نقطه موازنه پشت رسم کرده و علامت موازنه را روی برش مشخص کنید.

پنس سرشانه پشت را تا روی برش امتداد دهید.

استین رگلان

برش های رگلان را جدا کنید.

پنس سرشانه را ببندید و برش‌های جلو و پشت را به گونه‌ای روی آستین قرار دهید تا نقاط موازنه بالاتنه و آستین را در جلو و پشت برهم منطبق کنید.

در خط مرکزی آستین، فاصله ۳ سانتی‌متر ایجاد می‌شود که به‌صورت پنس، رسم و دوخته می‌شود.

از نقطه ۲۴ روی خط مرکزی آستین، ۵ سانتی‌متر پایین آمده و نقطه ۲۶ را علامت بزنید.

سپس گوشه‌های سرشانه را به نقطه ۲۶ به‌شکل پنس وصل کنید.

زاویه‌های ایجاد شده روی نقاط موازنه جلو و پشت را با هلالی ملایم ترمیم کنید.

درصورتی که بخواهید روی دست درز داشته باشد، خط مرکزی آستین را قیچی کنید.

استین رگلان

توجه: از نقاط ۲۵ و ۲۵* به اندازه ۵/۰ سانتی‌متر، داخل الگو شوید تا خط روی دست کاملا بخوابد و سپس آن را به خط آرنج وصل کنید.

استین رگلان

ویدئوی آموزش کشیدن الگوی آستین رگلان

آستین رگلان عمیق(گشاد)

این آستین نسبت به رگلان کم عمق،گشاد تر می باشد و مناسب لباس های گشاد مانتو،کت یا پیراهن گشاد است.

اساس بالاتنه و آستین را رسم کنید.مانند الگوی کیمونوی کم عمق،جابه جایی خطوط سرشانه و خط مرکزی آستین را انجام دهید.

به خطوط پهلوی جلو و پشت(۲سانتی متر)اضافه کنید.

در خطوط پهلوی جلو و پشت(۴سای متر)از نقاط (۳۳۹و۴۱)پایین آمده و نقاط (۴۳و۴۶)را علامت بزنید.

یک دوم حلقه گردن جلو و پشت را علامت زده مانند شکل،برش رگلان را تا خط پهلو طراحی کنید.

روی برش های طراحی شده،علامت موازنه بزنید.

نقاط(۴۸-۴۵) را روبه روی نقاط موازنه جلو و پشت مشخص کنید.

استین رگلان

خطوط طراحی شده رگلانرا روی بالاتنه قیچی کنید و طوری روی آستین که موازنه حلقه آستین روی بالاتنه وآستین کنار هم مماس شوند.

گوشه سرشانه ها را با فاصله(۳سانتی متری)از یکدیگر روی آستین قرار دهید.

از نقاط(۱۱و۱۲)روی کف حلقه به اندازه یک دوم نقاط(۳۹-۴۳)پایین آمده،نقاط(۲۶-۲۷)را روی آستین علامت بزنید.

از نقاط(۲۶-۲۷)خطی راهنما به بیرون الگو رسم کنید.

از نقاط(۴۸’و۴۵’ ) خطی مایل،به اندازه نقاط (*۴۳-۴۵)و (۴۶و۴۸*)رسم کرده تا خط رهنما را قطع کند.نقاط۲۸ در جلو و ۲۹درپشت به دست می آید.

یک دوم خطوط(۴۵*-۲۸)و(۴۸*-۲۹)را پیدا کرده خط را به اندازه (۱-۱.۵)هلال کنید.

از نقاط (۲۹-۲۸)خطی هلال به لبه آستین وصل کنید.

خط مرکزی آستین از(نقطه۲۴)به اندازه (۷سانتی متر)پایین آمده نقطه ۳۲ به دست می آید،سپس پنسی را تا گوشه های سرشانه رسم کنید.

استین رگلان

برای رفع کشیدگی زیر دست از نقاط(۲۹و۲۸)به اندازه (۴سانتی متر)پایین آمده و (۸-۱۰)سانتی متر روی برش رگلان جدا کرده تا نقاط (۴۶و۳۵)و(۳۴-۳۳)به رست آید.این نقاط را با خطی هلال به هم وصل کنید.

این خطوط را چیده و(۲-۶سانتی متر)اوزمان دهید و خط زیر دست و برش رگلان را اصلاح کنید.

استین رگلان

می توان خط روی دست آستین رگلان را برش داده و درزدار کرد.سپس خط مرکزی آستین را بعد از علامت گذاری نقاط موازنه بچینید.

می توان دو قطعه آستین را روی بیراه پارچه نیزبرش زد.

استین رگلان

دوخت کیمونو پنس دار با برش رگلان

ابتدا ادامه پنس سینه که زیرش برش رگلان قرار دارد را بدوزید.

درز زیر آستین را پاک دوزی کرده و آنرا چرخ کنید.

درز ها را پس از باز کردن اتو کنید.

نقاط موازنه برش رگلان جلو و پشت آستین را به بالاتنه سنجاق کرده و کوک بزنید.

درزها را چرخ کرده و پاک دوزی کنید.

اگر آستین رگلان با درز روی دست باشد،ابدا نقاط موازنه بالاتنه و آستین جلو و پشت را در محل برش رگلان به هم منطبق کرده و سنجاق بزنید و پس ازکوک زدن،آن را چرخ کنید.

درز روی دست آستین جلو و پشت را با توجه به موازنه آن که کاملا روی هم منطبق باشند،پس از سنجاق زدن آن را کوک زده و چرخ کنید.

درز ها را با هم پاک دوزی کنید و آن ا به سمت پشت بالاتنه خوابانده و اتو کشی کنید.

درز پهلو های بالاتنه و زیر آستین تا لبه آستین را به گونه ای یکسره پاک دوزی کنید که بالاتنه جلو وپشت هر کدام جدا گانه پاک دوزی شوند.

سپس درز هارا به صورت یکسره به هم کوک زده چرخ کنید.

درز هارا باز کرده و اتو کنید.

گردآوری هانیه

بنرها

شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید.
فروشگاه
علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من