جلسه دوم – آموزش مقدماتی دامن

روش اندازه گیری دامن

مهم‌ترین نکته برای ترسیم الگوی اساس دامن،اندازه‌گیری صحیح اندام است.ابتدا با فرم بدن آشنا می‌شوید.

بدین منظور جلوی آینه می‌ایستید و با دقت به اندام نگاه می‌کنید.برجسته‌ترین قسمت بالاتنه سینه می‌باشد.کمی پایین تر از آن فرورفتگی در انحنای کمر را می‌بینید و در زیر کمر،قسمت پشت برجستگی باسن را مشاهده می‌کنید.

به فاصله‌ای که بین کمر تا برجستگی باسن می‌باشد،بلندی باسن گفته می‌شود.

برای اندازه‌گیری ابتدا لباس زیر مناسب همراه با لباسی با ضخامت کم (زیرپوش یاتاپ) می‌پوشند.

همچنین کفش مناسب با قد دامن دلخواه را به پا می‌کنند.

در انحنای کمر،کش یا نوار یک سانتی‌متر می‌بندند.

بطوری که نه محکم و نه شل باشد.

سپس اندازه‌ها را به کمک دوست یا معلم می‌گیرند.

اندازه‌های مورد نیاز رسم الگوی اساس دامن

  • دورکمر
  • دور باسن
  • بلندی باسن
  • قد دامن

چگونگی اندازه‌‌گیری برای رسم الگوی اساس دامن

دورکمر

متر را روی نوار بسته شده به دور کمرعبور می‎دهند و اندازه گرفته می‌شود.

دور باسن

متررا دور باسن قرار می‌دهند بطوریکه از برجستگی باسن می‌گذرد،سپس اندازه گرفته می‌شود.

بلندی باسن

در حالیکه متردور باسن قرار داده می‌شود فاصله بین خط کمر تا باسن اندازه گرفته می‌شود.

توجه: در صورتی که فرد دارای شکم برجسته می‌باشد، خط کش بلندی عمود بر زمین قرار می‌دهید.سپس متر از روی آن عبور داده می‌شود و دور باسن اندازه گرفته می‌شود.

قد دامن

سر متر در خط کمر قرار داده می‌شود و با توجه به مدل قد دامن اندازه گرفته می‌شود.

به منظور درک بهتر چگونگی اندازه گیری دامن ، در اینجا باید به صورت تصویری این موضوع را ببینید.

به همین خاطر یک ویدیو آموزشی در این خصوص برای شما آماده شده است.

با دیدن این ویدیو شما بهتر میتوانید تمامی موارد گفاه شده بالا را مشاهده نمایید.

حتما پس از دیدن فیلم آموزش، این تمرین را انجام دهید تا برای درس های بعدی آماده شوید.

به منظور درک بهتر چگونگی اندازه گیری دامن ، در اینجا باید به صورت تصویری این موضوع را ببینید. به همین خاطر یک ویدیو آموزشی در این خصوص برای شما آماده شده است. با دیدن این ویدیو شما بهتر میتوانید تمامی موارد گفاه شده بالا را مشاهده نمایید . حتما پس از دیدن فیلم آموزش، این تمرین را انجام دهید تا برای درس های بعدی آماده شوید.

الگوی اساس دامن

اندازه‌های لازم برای ترسیم الگوی اساس دامن

دور کمر

دور باسن

بلندی باسن

قد دامن

مرحله اول

برای رسم الگوی اساس دامن ابتدا از سمت چپ کاغذ الگو، دو خط عمود بر هم رسم کنید.

ابتدای خط، نقطه ۱ است.

ازنقطه ۱، به اندازه بلندی باسن، به سمت پایین بیایید تا نقطه ۲ به‌دست بیاید.

ازنقطه ۱، به اندازه قد دامن، به سمت پایین بیایید تا نقطه ۳ به‌دست بیاید.

نقاط ۱ و ۲ و ۳ را به سمت راست، گونیا کنید.

خطوط گونیا شده از نقطه ۱ و ۲ و ۳ به‌ترتیب خط راهنمای کمر، باسن و لبه دامن است.

خط ۱ تا ۳، خط مرکزی پشت نامیده می‌شود.

الگوی اساس دامن

بیشتر بخوانیم : آموزش دامن ۴ ، ۶ ، ۸ ، ۱۰ ترک

مرحله دوم

از نقطه ۲، به اندازه یک‌دوم دور باسن، به اضافه ۵/۰ تا ۵/۱ سانتی‌متر، به سمت راست علامت زده می‌شود.

توجه: مقدار اضافه شده، برای آزادی دامن است.

دور باسن (۸۵_۹۷) + (۵/۰ سانتی‌متر)

دور باسن (۹۸_۱۱۲) + (۱ سانتی‌متر)

دور باسن (۱۱۳_۱۳۷) + (۵/۰ سانتی‌متر)

نقطه ۴ را به سمت بالا و پایین، گونیا کنید. در خط کمر، نقطه ۵ و در خط لبه دامن، نقطه ۶ به‌دست می‌آید.

خط (۶، ۴ و ۵) خط مرکزی جلو می‌باشد.

از نقطه ۲ روی خط باسن، به اندازه‌ی یک‌دوم خط ۲ تا ۴، به اضافه ۵/۰ تا ۵/۱ سانتی‌متر، به سمت راست علامت زده می‌شود و نقطه ۷ به‌دست می‌آید.

قابل ذکر است که اندازه ۵/۰ تا ۵/۱ سانتی‌متر، مطابق با آزادی دامن در خط ۲ تا ۴ می‌باشد.

نقطه ۷ را به سمت پایین گونیا کنید و نقطه ۸ را علامت بزنید.

توجه: اندازه‌های اضافه شده در رسم خط پهلو، بستگی به فرم اندام دارد.

الگوی اساس دامن
مرحله سوم

الگوی پشت

از نقطه ۱، روی خط کمر، به اندازه یک‌چهارم دور کمر، به اضافه ۲۵/۴ سانتی‌متر، به سمت راست علامت زده می‌شود.

از نقطه ۹، به اندازه ۲۵/۱ سانتی‌متر به سمت بالا علامت زده می‌شود. نقطه ۱۰ به‌دست می‌آید.

با خط‌کش منحنی، نقطه ۱ را به نقطه ۱۰ وصل کنید.

به وسیله خط‌کش منحنی، نقطه ۱۰ را به ۷ وصل کنید.

الگوی اساس دامن

الگوی جلو

از نقطه ۵، روی خط کمر، به اندازه یک‌چهارم دور کمر، به اضافه ۲۵/۲ سانتی‌متر به سمت چپ علامت بزنید.

از نقطه ۱۱، به اندازه ۲۵/۱ سانتی‌متر، به سمت بالا علامت بزنید. نقطه ۱۲ به‌دست می‌آید.

با خط‌کش، نقطه ۱۲ را به ۵ وصل کنید.

به وسیله خط‌کش منحنی، نقطه ۱۲ را به ۷ وصل کنید.

الگوی اساس دامن

بیشتر بخوانیم : آموزش دامن فون

مرحله چهارم

رسم پنس پشت

اندازه خط ۱ تا ۱۰ را تقسیم بر ۳ کنید؛ نقاط ۱۳ و ۱۴ به‌دست می‌آید.

از نقطه ۱۳، به طول ۱۴ سانتی‌متر، به سمت پایین، گونیا کنید؛ نقطه ۱۵ به‌دست می‌آید.

از دو طرف نقطه ۱۳، به اندازه ۱ سانتی‌متر علامت بزنید؛ نقاط ۱۷ و۱۷’ به‌دست می‌آید.

این نقاط را با خط‌کش به نقطه ۱۵ وصل کنید. از دو طرف نقطه ۱۴ نیز به اندازه ۱ سانتی‌متر علامت بزنید؛ نقاط ۱۸ و۱۸’ به‌دست می‌آید.

این نقاط را با خط‌کش به نقطه ۱۶ وصل کنید.

رسم پنس جلو

اندازه ۵ تا ۱۲ را تقسیم بر ۳ کنید؛ نقطه ۱۹ به‌دست می‌آید.

از نقطه ۱۹، به طول ۱۰ سانتی‌متر به سمت پایین گونیا کنید، نقطه ۲۰ به‌دست می‌آید.

از دو طرف نقطه ۱۹، به اندازه ۱سانتی‌متر علامت بزنید.

نقاط ۲۱ و۲۱’ به‌دست می‌آید.

این نقاط را با خط‌کش به نقطه ۲۰ وصل کنید.

الگوی اساس دامن
مرحله پنجم

بعد از رسم الگو، خطوط راستا را موازی با خط مرکزی جلو و پشت رسم کنید.

نقاط موازنه را در چند نقطه روی خط پهلوی دامن علامت بزنید.

الگوی جلو و پشت را از خط پهلو، مطابق با علائم برش، قیچی کنید.

الگوی اساس دامن
مرحله ششم

اصلاح خط کمر

برای اصلاح خط کمر، ابتدا پنس‌ها را به سمت خط پهلو ببندید (هنگام بستن، در انتهای پنس‌ها حجم ایجاد می‌شود. برای مسطح کردن الگو، کاغذ را از انتهای پنس‌ها، تا کنید).

حالا با استفاده از خط‌کش منحنی یا پیستوله، مطابق شکل، از نقطه ۱۰ تا دو سانتی‌متر مانده به نقطه ۱، خط منحنی کمر را رسم کنید.

در الگوی جلو نیز مطابق پشت، از نقطه ۱۲ تا دو سانتی‌متر مانده به نقطه ۵، خط منحنی کمر را رسم کنید.

توجه: دو سانتی‌مترِ عنوان شده، به این علت است که خطوط مرکزی جلو و پشت، در تقاطع با خط کمر و خط مرکزی جلو و پشت گونیا باشد.

مرحله هفتم

سجاف زیپ

با توجه به اینکه اندازه دور کمر از باسن کوچکتر است و بخاطر اختلاف کمر با باسن، امکان پوشیدن وجود ندارد، لازم است که فاصله بین خط کمر تا باسن را به‌صورت شکاف باز بگذارید و زیپ بدوزید.

مکان زیپ، نسبت به مدل، می‌تواند در پهلو، پشت یا جلوی دامن باشد.

از نقطه ۱، روی خط مرکزی پشت، به اندازه طول زیپ علامت بزنید.

از نقطه ۱ و ۲۲ به اندازه ۵/۲ سانتی‌متر، به سمت چپ علامت بزنید.

نقاط ۲۳ و ۲۴ را به هم وصل کنید.

الگوی اساس دامن ، آماده برش است.

الگوی اساس دامن

بیشتر بخوانیم : آموزش انواع دامن کلوش

ویدئوی آموزش الگوی اساس دامن تنگ (ساده)

گردآوری هانیه

شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید.
فروشگاه
علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من