جلسه سوم – آموزش دامن فون

در این مقاله به آموزش انواع دامن فون پرداخته میشود.

دامن فون (با انواع اِوَزمان‌ها)

دامن‌ فون ، لبه گشادی دارد، کمی اندام را درشت‌تر نشان می‌دهد و می‌تواند عیب شکم و باسن برجسته را بپوشاند.

گشادی دامن فون ، توسط اوزمان و به شیوه های گوناگون ایجاد می‌شود.

اوزمان: فضای اضافه شده به الگو می‌باشد که با بستن پنس به صورت طبیعی، اضافه شدن از خارج کادر الگو (خط پهلو) و محدوده داخلی الگو (سرتاسر طول دامن، افقی و عمودی) ایجاد می‌شود. در اوزمان طبیعی، این پنس است که میزان گشادی لبه دامن را تعیین می‌کند، اما در بقیه اوزمان‌ها نسبت به مدل، جنس پارچه وقد دامن، مقدار آن محاسبه می‌شود. به‌عنوان مثال، حداکثر فضای اضافه شده در اوزمان پهلو، ۷سانتی‌متر است و بیشتر از این مقدار، فرم دامن را به هم می‌ریزد، اما درصورت نیاز به گشادی بیشتر می‌توان از چند اوزمان به‌طور همزمان استفاده کرد.

آموزش دوخت دامن فون

الگوی دامن فون با اوزمان پهلو (خارج از الگو)

از الگوی اساس دامن استفاده کنید.

الگوی جلو

از نقطه ۸’  به اندازه ۲ تا۷  سانتی‌متر به‌سمت بیرون علامت بزنید؛ نقطه ۲۲ به‌دست می‌آید.

خط ۷’ و ۲۲ را با خط‌کش به‌هم وصل کنید.

خط ۷’ تا ۸’ را اندازه بگیرید و اندازه به‌دست آمده را از نقطه ۷’ روی خط جدید پایین آمده، لبه دامن را اصلاح کنید.

الگوی پشت

در الگوی پشت نیز مطابق جلو از نقطه ۸ به‌اندازه ۲ تا ۷ سانتی‌متر به‌سمت بیرون علامت بزنید؛ نقطه ۲۳ به‌دست می‌آید.

نقاط ۲۳ و ۷ را با خط‌کش به‌هم وصل کنید.

برای اصلاح لبه دامن مطابق جلو عمل کنید.

رسم الگوی دامن فون

الگوی دامن فون با اوزمان پهلو (داخل فضای الگو)

مرحله اول

از الگوی اساس دامن استفاده کنید.

الگوی جلو

از نقطه  ۸’ در لبه دامن به اندازه ۳ سانتی‌متر به سمت داخل الگو علامت بزنید؛ نقطه ۲۲ بدست می‌آید.

نقاط ۲۲ و ۷’ را با خط‌کش به‌هم وصل کنید.

الگوی پشت

در الگوی پشت، مطابق جلو از نقطه ۸ در لبه دامن به اندازه ۳سانتی‌متر به‌سمت داخل الگو علامت بزنید؛ نقطه ۲۳ به‌دست می‌آید .

نقاط ۲۳ و ۷ را با خط‌کش به‌هم وصل کنید.

مرحله دوم

الگوی جلو

خط ۲۲ و ۷’ را از لبه دامن به سمت بالا قیچی کنید. الگو در نقطه۷’  جدا نشود. به اندازه  ۲ تا ۷ سانتی‌متر بین فضای باز شده، اوزمان دهید.

خط لبه دامن را با خط‌کش منحنی اصلاح کنید.

الگوی پشت

در الگوی پشت نیز خطوط ۲۳ و ۷ را از لبه دامن به‌سمت بالا قیچی کنید. الگو در نقطه ۷ جدا نشود.

به اندازه جلو اوزمان دهید.

خط لبه دامن فون را اصلاح کنید. در صورتی که اوزمان، بیشتر از ۷ سانتی‌متر باشد، در نقطه ۷و۷’ فرورفتگی ایجاد می‌شود که لازم است اصلاح گردد.

رسم الگوی دامن فون

بیشتر بخوانیم : آموزش دامن پیلی دار

اکنون به سراغ آموزش دوخت یک نوع دیگر از دامن فون خواهیم رفت.

رسم الگوی دامن فون با اوازمان طبیعی

مرحله اول

از الگوی دامن فون با اوزمان پهلو استفاده کنید.

توجه: برای اینکه مقدار اوزمان‌ها با هم یکسان شود، لازم است که تعداد، طول و پهنای پنس‌ها باهم برابر باشند.

الگوی جلو

از پهنای پنس به اندازه ۱ سانتی‌متر کم کنید؛ بنابراین پهنای پنس، ۱ سانتی‌متر می‌شود. طول پنس را به اندازه دلخواه بین ۱۰ الی ۱۴ سانتی‌متر در نظر بگیرید و انتهای آن را نقطه ۲۳ بنامید.

اندازه ۵ تا ۲۴ برابر با  خط ۵ تا ۱۲ است.

از نقطه ۲۴ به اندازه طول پنس به سمت پایین، گونیا کنید؛ نقطه ۲۵ به‌دست می‌آید.

از دو طرف نقطه ۲۴ به اندازه ۵/۰ سانتی‌متر علامت بزنید؛ پهنای پنس، ۱ سانتی‌متر می‌باشد.

الگوی دامن فون

الگوی پشت

از پهنای پنس ها به اندازه ۱ سانتی‌متر کم کنید؛ بنابراین عرض هر پنس، ۱ سانتی متر می‌شود.

طول‌ها را برابر با پنس های جلو رسم کنید. خط ۱ تا ۱۰ را تقسیم بر ۲ کنید؛ نقطه ۳۱ به‌دست می‌آید.

از نقطه ۳۱ به اندازه ۱۲ سانتی‌متر (طول پنس) به‌سمت پایین، گونیا کنید؛ نقطه ۳۲ بدست می‌آید (طول پنس).

پهنای پنس را در نقطه ۳۱ به اندازه ۲ سانتی‌متر علامت بزنید.

از انتهای پنس‌های نقاط ۲۹  و ۳۰ دو خط موازی با خط مرکزی پشت عمود کنید؛ نقاط ۳۳ و ۳۴ به‌دست می‌آید.

الگوی دامن فون

مرحله دوم

الگوی جلو

خطوط ۲۳ و ۳۶  و ۲۵ و ۲۷ را تا انتهای پنس قیچی کنید.

پنس‌ها را به‌سمت خط پهلو ببندید.

روی کاغذ دیگر، الگو را در خط مرکزی جلو روی یک خط راست قرار دهید و محل باز شده را به کاغذ بچسبانید.

فضای باز شده، اوزمان طبیعی است. خطوط کمر و لبه دامن فون را اصلاح کنید.

توجه: در اوزمان طبیعی، هرچه طول پنس بلندتر باشد، اوزمان کمتر باز می‌شود و چنانچه طول پنس کوتاه‌تر شود، اوازمان بیشتر باز می‌شود. پهنای پنس نیز اگر بیشتر شود، مقدار اوزمان هم بیشتر می‌شود.

توجه: زیپ می‌تواند در خط پهلو یا وسط پشت دوخته شود.

الگوی دامن فون

الگوی پشت

خطوط  ۲۹، ۳۳ و ۳۰، ۳۴ را تا انتهای پنس قیچی کنید.

پنس‌ها را ببندید و مطابق جلو اوزمان دهید.

خطوط کمر و لبه دامن را اصلاح کنید.

در مدل‌هایی که پشت و جلو روی دولای بسته قرار می‌گیرند، زیپ در خط پهلو دوخته می‌شود.

بدین منظور سجاف زیپ را در پهلوی جلو و پشت رسم کنید. هنگام برش پارچه دقت کنید که سجاف را روی یک پهلوی جلو و پشت مشخص کنید.

بیشتر بخوانیم : آموزش دوخت دامن لنگی

الگوی دام فون

برش پارچه

برش این دامن نیز همانند آموزش در جلسه اول جا می­گیرد. با این تفاوت که خط پهلوی کار ما خطی صاف نیست. لذا خطی صاف و عمود را مقیاس و تراز خود با لبه پارچه انتخاب نمایید.

فیلم آموزش دوخت دامن فون با انواع اوزمان ها

گردآوری هانیه

شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید.
فروشگاه
علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من