جلسه سیزدهم – آموزش یقه

اولین قدم در آموزش یقه آشنایی با برخی اصطلاحات میباشد.

اصول ساختار یقه

این اصطلاحات را در موقع ساختن یقه به کار میبریم.

خط گردن

خطی که یقه را به حلقه گردن در بالاتنه وصل می کند.

خط طرح

خط خارجی یقه یا خط برگردان یقه روی لباس

خط برگشت

خطی است که یقه در آن خط تا می خورد.

خط پایه

بلندی پایه یقه از خط گردن تا خط تا.

خط روی یقه تا

ازخط تا، تا خط طرح(مقدار پهنای یقه که دیده می شود.)

نقطه شکست

از نقطه ای که خط شکست شروع می شود.

خط شکست

خطی است که یقه از آن خط تا خورده و بر  می گردد.

قبل از شروع به درست کردن یقه خط حلقه گردن را به اندازه دلخواه گشاد کرده و خط جادکمه و محل های دکمه را مشخص می کنیم.اضافه برای خط جا دکمه مشخص و منظور می کنیم.

بعد از تمام کردن یقه به سجاف یقه در قسمت خارجی ۲۵/۰ سانتی متر اضافه کرده و به قسمت داخالی خط یقه (مثل شکل) از نقطه ۱ تا ۲ به اندازه ۲۵/۰ سانتی متر اضافه میکنیم.

برای پارچه های ضخیم این مقدار ۵/۰سانتی متر خواهد بود.

اگر لبه خارجی یقه ایستاده پهن تر نشان داده شود از حلقه یقه بالاتر ایستاده وپایه یقه کوتاه ترمی شود.

اگر لبه خارجی یقه ب ب باریک تر نشان داده شود،بالاتر از حلقه گردن ایستاده و به پایه یقه افزوده می شود.

شکل ها طرز ساخت یقه و به مقدار پهنای یقه و طرز ایستادن و مدل آن را یاد می دهد،ولی بهترین نتیجه  را همیشه روی مانکن و یا مدل می توان به دست آورد.

انواع یقه ها

یقه هارا به طور کلی به ۴ قسمت تقسیم می کنند:

  • یقه های مسطح که همیشه به طور مسطح در روی شانه قرار دارند.
  • یقه های ایستاده که همیشه دور گردن در حال ایستاده و یا در حال برگشت روی شانه تکیه دارند.
  • یقه هایی که قسمتی از آن را از خود بالاتنه ساخته می شود.
  • یقه هایی که حالت برگشته دارند.

بیشتر بخوانیم : آموزش دوخت یقه گرد

نکات دوخت در آموزش یقه

 قبل از شروع به رسم الگوی یقه خط گردن را به اندازه دلخواه گشاد کنید .

 خط جادکمه و محل دکمه را به هم وصل کنید .

 اضافه برای جا دکمه و دکمه خور یا روی همگرد مشخص کنید .

 بعد از اتمام کردن یقه به سجاف در قسمت خارجی آن ۲۵/. سانتی متر اضافه کنید .

 برای پارچه های ضخیم به سجاف یقه در قسمت خارجی آن ۵/. سانتی متر اضافه کنید .

 برای اندازه گیری دور حلقه گردن، باید متر را به صورت ایستاده نگه داشت .

 برای یقه هایی که قسمتی از آن روی بالا تنه ساخته میشود اول ساسئن مخصوص یقه های هفت را رسم کرده و بعد به ساسون زیر سینه منتقل کنید .

شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید.
فروشگاه
علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من