جلسه سی و ششم – آموزش کشیدن الگوی آستین پایه

اندازه های مورد نیاز برای کشیدن الگوی آستین پایه

در این جلسه از آموزش خیاطی به آموزش کشیدن الگوی آستین پایه میپردازیم.

دور بازو: متر را در قسمت برجسته ی بازو قرار داده و دور بازو را اندازه می زنیم.

قد آستین از سرشانه تا مچ: متر را در قسمت سرشانه قرار داده تا مچ را اندازه می زنیم.

قد آستین از سرشانه تا آرنج: متر را در قسمت سرشانه قرار داده تا آرنج را اندازه می زنیم.

الگو اساس آستین

مرحله اول

با استفاده از خط کش ماری یا سانتی متر به صورت ایستاده دور حلقه آستین را از نقاط۱۲،۱۷،۳۲،۳۱،۳۰اندازه گیری کنید.

الگوی آستین پایه

از نقطه ۲۳،به اندازه  دور حلقه آستین به سمت بالا گونیا کنید و آن را نقطه ۱ بنامید.

۲۳تا۱= دور حلقه استین

نقطه ۲،در خط۱ تا ۲۳ بدست می آید.

۱تا۲=(۱ تا۲۳)

نقطه ۳ در  خط ۲ تا ۲۳ بدست می اید.

۲تا۳= (۲تا۲۳)

نقاط ۱و۲ را به سمت چپ گونیا کنید.

خط۲ حلقه پشت را قطع کرده،نقطه۴ بدست می آید.

نقطه ۴ موازنه پشت است.

از نقطه ۳ خطی تا حلقه آستین جلو رسم کنید و نقطه۳’ موازنه جلو است.

مرحله دوم

از نقطه ۳ به اندازه هلال ۳۰ تا۳’ بالاتنه به اضافه (۱تا۱.۵ سانتی متر)روی خط ۱ علامت بزنید.نقطه ۵ بدست می آید.

  آموزش دوخت آستین پوزه ای

۳تا۵=(۳۰تا۳’)+(۱الی ۱.۵سانتی متر)

از نقطه ۵ به اندازه هلال ۱۲ تا۴ بالاتنه به اضافه (۱تا۱.۵سانتی متر)روی خط ۲ علامت بزنید. نقطه ۶ بدست می آید.

۵تا۶=(۱۲تا۴)+(۱الی۱.۵سانتی متر)

*توجه:در انداز دور سینه ۸۰ تا۹۷(۱سانتی متر)و در دور سینه های بیشتر از ۹۷(۱.۵سانتی متر)اضافه می شود.

از نقطه ۳ به اندازه منحنی ۳’تا۳۲ خلقه آستین بالاتنه منهای (۰.۳سانتی متر)روی خط راهنمای سینه علامت بزنید،تا نقطه ۷بدست آید.

۳تا۷=(۳’تا۳۲)منهای (۰.۳سانتی متر)

اندازه منحنی ۴تا ۳۲،منهای (۰.۳سانتی متر)را از مقطه ی ۶تا۸ روی خط راهنمای  سینه علامت بزنید.

۶تا۸=(۴تا۳۲)منهای(۰.۳سانتی متر)

بلندی آستین را از نقطه ۵به سمت پایین گونیا کنید تا نقطه ۹ بدست آید.نقطه ۹را به دو طرف گونیا کنید.

۵تا۹=بلندی آستین

نقاط ۷و ۸ را نیز به سمت پایین گونیا کنید تا  خط ۹ را قطع کند.نقاط ۱۰و۱۱ بدست می آید.

خط ۱۰ تا ۱۱ خط لبه آستین است.

الگوی آستین پایه
مرحله سوم

خط ۳تا ۷ را نصف کنید و نقطه ۱۲ را علامت بزنید.از نقطه ۱۲’بدست می آید.

۳تا۱۲=(۳تا۷)

۱۲تا۱۲’=۱سانتی متر

از نقطه ۵ به اندازه  فاصله ۵تا۳ پایین آمده نقطه ۱۳ به دست می آید.

۵تا۱۳=(۵تا۳)

سپس از نقطه ۱۳(۲سانتی متر)به سمت بیرون گونیا کنید و نقطه ۱۳’را علامت بزنید.

۱۳تا۱۳’=۲سانتی متر

در  خط ۵تا۶ نقطه ۱۴ بدست می آید.

۵تا۱۴= ۵تا۶

از نقطه ۱۴ (۱سانتی متر)به سمت بیرون الگو گونیا کنید.نقطه ۱۴’را علامت بزنید.

  الگوی دامن کلوش و آموزش دوخت دامن کلوش

۱۴ تا ۱۴’=۱سانتی متر

درخط ۶تا ۸ نقطه ۱۵ بدست می آید از نقطه ۱۵(۷۵/۰ سانتی متر)به سمت داخل الگو گونیا کنید و نقطه ۱۵’را علامتبزنید.

۶تا ۱۵ =(۶تا۸)

۱۵ تا ۱۵’=(۷۵/۰سانتی متر)

هلال کاپ آستین را مطابق شکل از نقاط(۷و۱۲’و۳و۱۳’و۵و۱۵’و۸)به هم وصل کنید.

در لبه آستین نقطه ۱۶ در خط ۹ تا ۱۰ بدست می آید.

از نقطه ۱۶(۵/۰سانتی متر)به سمت داخل بالا الگو علامت بزنید.

۹تا۱۶=(۹تا۱۰)

نقطه ۱۷ نیز در خط ۹ تا ۱۰ بدست می آید.از نقطه ۱۷(۵/۰سانتی متر)به سمت بیرون(پایین)الگو علامت بزنید.

۹تا۱۷=(۹ تا ۱۱

مطابق شکل هلال لبه آستین را رسم کنید.

توجه:انحنای لبه آستین برای آستین های مچ دار رسم شود.

خط کمر در الگو،خط راهنمای آرنج است.

الگوی آستین پایه

بیشتر بخوانیم : آموزش دوخت آستین رگلان

مرحله چهارم

در آستین های ساده،خط لبه آستین را صاف رسم کنید.

برای کم کردن گشادی لبه آستین بدین ترتیب عمل کنید.

مقدار گشادی سایز مچ آستین را از لبه آستین فاصله نقاط ۱۰ت۱۱ کم کرده،سپس اندازه  بدست آمده را نصف کنید و از نقاط ۱۸ و ۱۹ بدست مس آید.

۱۰تا ۱۸=۱۱تا۹

نقطه ۱۸ را به ۷ و ۱۹ را به ۸ با خط کش وصل کنید.روی خط آرنج به اندازه(۱سانتی متر)از هر طرف داخل الگو بروید.مجددا خطوط(۱۸،۷)و(۱۹،۸)را با انحنای(۱سانتی متر)در خط آرنج به هم وصل کنید.

  آموزش دوخت آستین سرخود

نقاط ۳و ۶ موازنه آستین است.خط راستا را رسم کنید.

کنترل کنید:فاصله نقاط ۷و۵و۸ در کاپ آستین نسبت به حلقه آستین بالاتنه(۲تا۳سانتی متر)بزرگ تر باشد و فاصله نقاط ۷ تا ۸ به اندازه دور بازو به اضافه(۳تا۴سانتی متر)است.

نقاط۳’و۴نقاط موازنه بالاتنه جلو و پشت است.

الگوی آستین پایه

ویدئوی آموزش کشیدن الگوی آستین پایه

ویدئوی آموزش اندازه گیری آستین

ویدئوی آموزش میزان کردن حلقه استین

ویدئوی آموزش نکات دوخت آستین پایه

آموزش نکات دوخت آستین

گرداوری هانیه

بنرها

شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید.
فروشگاه
علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من