جلسه ششم – آموزش انواع دامن کلوش

در ابتدای آموزش دوخت دامن کلوش باید گفت که این دامن بر اساس شکل دایره رسم می شود و اندازه‌های متفاوتی دارد که با توجه به میزان گشادی آن، یک‌کلوش، دو کلوش و چهار کلوش نام‌گذاری شده است.

دامن‌های کلوش، پایین‌تنه افراد را بزرگتر نشان می‌دهند.

الگوی دامن یک‌ کلوش

گشادی این دامن از خط باسن به پایین شروع می‌شود.

مانند دامن فون طبیعی بوده و یک‌چهارم فضای دایره را دربر می‌گیرد. این دامن روی یک لای پارچه، برش می‌خورد.

اندازه‌های لازم

دور کمر

قد دامن

دو خط عمود برهم رسم کنید. نقطه به‌دست آمده را ۱ بنامید.

از نقطه ۱ به اندازه دور کمر، تقسیم بر ۱.۵ کرده، سپس منهای ۲ سانتی‌متر پایین بیایید؛ نقطه ۲ به‌دست می‌آید.

نقطه ۱ تا ۲ = دور کمر، تقسیم بر۱.۵، منهای ۲ سانتی‌متر

از نقطه ۱، کمان کمر را به اندازه ۱ تا ۲ رسم کنید و نقطه ۳ را علامت بزنید.

۱ تا ۳ برابر است با ۱ تا ۲.

کمان ۲ تا ۳، اندازه دور کمر است.

از نقطه ۲، قد دامن را به سمت پایین علامت بزنید؛ نقطه ۴ به‌دست می‌آید.

۲ تا ۴ مساوی است با قد دامن.

از نقطه ۱، کمان لبه دامن را به اندازه ۱ تا ۴ رسم کنید و نقطه ۵ را علامت بزنید.

نقطه ۳ تا ۵ مساوی است با نقاط ۲ تا ۴.

توجه: برای رسم کمان لبه دامن، اندازه‌های ۱ تا ۲ و ۲ تا ۴ با هم جمع می‌شوند.

نیمساز زاویه ۱ را رسم کنید. خط به‌دست آمده، خط مرکزی جلو است.

دامن کلوش

اصلاح لبه دامن

در لبه دامن، خط نیمساز الگو روی اریب پارچه قرار می‌گیرد؛ به‌همین دلیل طول آن افزایش می‌یابد. برای رفع این مشکل، قبل از برش، الگو را اصلاح کنید.

روی خط نیمساز در لبه دامن، مقدار اُفت پارچه را کم کرده و مجددا خط لبه دامن را اصلاح کنید. این مقدار بستگی به میزان اُفت پارچه و قد دامن دارد.

نکته: هرچه قد دامن بلندتر شود، مقدار اُفت آن نیز بیشتر خواهد شد.

دامن کلوش

الگوی دامن دو کلوش

گشادی این دامن، کمی پایین تر از خط کمر شروع می شود و یک‌دوم فضای دایره‌ای را دربر می‌گیرد.

این دامن اگر روی دولای بسته پارچه قرار بگیرد، یک درز و چنانچه روی یک لای پارچه، دو بار برش بخورد، دو درز در پهلوها خواهد داشت.

مطابق دامن یک‌کلوش، دو خط عمود بر هم رسم کنید و نقطه به‌دست آمده را ۱ بنامید.

از نقطه ۱ به اندازه دور کمر تقسیم بر ۳، منهای ۱ سانتی‌متر پایین بیایید؛ نقطه ۲ به‌دست می‌آید.

خط ۱ تا ۲ برابر است با دور کمر، تقسیم بر ،۳ منهای ۱ سانتی‌متر.

مطابق دامن یک‌کلوش، کمان کمر را رسم کنید.

کمان ۲ تا ۳ برابر یا یک‌دوم دورکمر است.

قد دامن را از نقطه ۲ به‌سمت پایین علامت بزنید؛ نقطه ۴ به‌دست می‌آید.

نقطه ۲ تا ۴ = قد دامن

کمان لبه دامن را از نقطه ۱ به اندازه خط ۱ تا ۴ رسم کنید؛ نقطه ۵ به‌دست می‌آید.

کمان ۴ تا ۵، لبه دامن است.

نیمساز زاویه را رسم کنید تا خط پهلو به دست آید.

خط ۲ تا ۴ و ۳ تا ۵، خطوط مرکزی جلو و پشت می باشند.

خط لبه دامن را اصلاح کنید.

دامن کلوش

بیشتر بخوانیم : آموزش دوخت دامن ماهی

الگوی دامن چهار کلوش

گشادی این دامن از خط کمر شروع می‌شود و تمام فضای دایره را دربر می‌گیرد. اگر این دامن، ۲ بار روی دولای بسته پارچه قرار بگیرد، دو درز دارد و چنانچه پارچه عریض باشد، می‌توان دامن را بدون درز دوخت.

دو خط عمود بر هم رسم کنید و نقطه به‌دست آمده را ۱ بنامید.

ازنقطه ۱ به اندازه دور کمر، تقسیم بر ۶، منهای ۰.۵ سانتی‌متر پایین بیایید؛ نقطه ۲ به‌دست می‌آید.

نقطه ۱ تا ۲ = یک‌ششم دور کمر منهای ۰.۵ سانتی‌متر.

کمان کمر را رسم کنید.

کمان ۲ تا ۳ برابر با یک‌چهارم دور کمر است.

قد دامن را از نقطه ۲ به طرف پایین علامت بزنید تا نقطه ۴ بدست آید.

نقاط ۲ تا ۴ = قد دامن.

از نقطه ۱، کمان لبه دامن به اندازه ۱ تا ۴ رسم کنید و نقطه ۵ را علامت بزنید.

نیمساز زاویه ۱ را رسم کنید.

خط لبه دامن را اصلاح کنید.

دامن کلوش

ویدئوی آموزش دوخت دامن کلوش

گردآوری هانیه

شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید.
فروشگاه
علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من