جلسه هفدهم – آموزش یقه هفت گلابی

در آموزش یقه هفت گلابی به سراغ رسم الگوی آن میرویم.

آموزش الگوی یقه هفت گلابی

میتوانید برای کشیدن یقه هفت گلابی ، از سرشانه ۱-۳ سانت یقه پشت و جلو را گشاد بکنید سپس برای گودی یقه در جلو ۸-۱۰ سانت (بسته به ابتدای چاک سینه هر شخص) یقه را ترسیم کنید.

توجه: هنگامی که یقه را گشاد میکنید معمولا حلقه گردن روی اریب پارچه قرار میگیرد و یقه در قسمت قفسه سینه خوش فرم قرار نمیگیرد.جهت اصلاح یقه، یک پنس یا ساسون به نام ساسون یقه ، روی خط یقه بکشید.اندازه این ساسون ثابت نیست.مقدار آن بستگی به مدل،جنس پارچه،گشادی یقه و اندام دارد.این پنس باید روی الگو بسته شود و فضای آن منتقل پنسهای دیگر بشود و پس از بستن این پنس باید خط اصلی یقه را مجددا اصلاح بنمایید و یک ساسون یقه دیگر نیز از سرشانه ی پشت و جلو به اندازه ی ۱ تا ۰.۵ پایین بیایید و به انتهای شانه صفر بکنید(این ساسون روی تصویر به رنگ قرمز است)

پس از ترسیم یقه هقت در مدل جلو بسته، از خط سرشانه ۴سانت و از انتهای بازی یقه نیز ۴سانت پایین آمده و به سرشانه وصل کنید.

سجاف در سرشانه باید ۰.۲ میلیمتر کوتاه تر باشدتا یقه خوش فرم بایستد.

ولی در لباسهای جلو باز ابتدا بعد از روی همگرد ۱۴ سانت خارج شده و به جلوی لباس این مقدار را اضافه بکنید. سپس برای ایجاد سجاف از سرشانه ۴سانت روی خط سینه بعد از روی همگرد و ۴سانت در پایین لباس بعد از روی هم گرد خارج شده و این نقاط را به هم وصل کنید و سجاف ۱۴ سانتی را سبک کنید و از سرشانه در سجاف ۰.۲ میلیمتر پایین می آییم تا سجاف کمی کوتاه تر بشود.

روی هم گرد مقدار پارچه ای است که در لباس های دکمه خور بعد از بستن دکمه ها روی هم قرار میگیرد و معمولا ۲سانت در نظر گرفته میشود مگر در مدلهای خاص که میتواند این اندازه کمی تغییر کند.

یقه گلابی

سجاف یقه هفت گلابی

برای تمیز کاری دور یقه، در لباسهای جلو باز دور یقه و جلوی لباس و در بعضی مدل های حلقه ای تمیز کاری حلقه ها می باشد.

قسمت خاکستری رنگ همون بخش ۱۴ سانت هست که بعد از روی همگرد به الگو اضافه شده و از داخل آن سجاف علامت زده بشود و بقیه دور ریخته بشود. بخش خاکستری اضافات سجاف است که از الگو قیچی بکنید.

قسمت آبی رنگ سجاف هست به عرض ۴سانتی متر. البته بهتر است حداقل ۶ سانتی متر در نظر گرفته بشود چون ۴سانت برای اغلب مدل ها مخصوصا مانتو خیلی کم است.

قسمت صورتی هم روی همگرد است که در لباسهای جلو باز آموزش خیاطی درست از خط وسط جلو ۲ سانتی متر خارج بشوید و رسم بکنید.

بالای قسمت های قرمز که ننوشته شده است  ۱تا ۰.۵ لقی منظور همان ساسون است که قبلا توضیح داده شده استو از سرشانه جلو و پشت گرفته میشود.

قسمت آبی هاشور خورده در الگوی پشت هم دور ریز الگو هست بعد از گشاد کردن یقه ی پشت

بیشتر بخوانیم : آموزش یقه هفت

ویدئوی آموزش یقه هفت گلابی

گردآوری هانیه

شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید.
فروشگاه
علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من