جلسه پنجاهم – آموزش جیب فیلتاب

دوخت جیب تک‌فیلتابی (روش اول)

دهانه جیب را از روی پارچه، تا کنید.

سمت بدون لایی دهانه جیب را، مطابق شکل، بر روی قطعه پایینی برش عمودی جلو، منطبق کرده و آن را کوک بزنید.

کیسه جیب را روی دهانه جیب قرار داده و آن را بدوزید.

کیسه جیب تک فیلتابی

کیسه جیب را به داخل برگردانید، تا دهانه جیب در امتداد قطعه پایینی قرار گرفته و آن را با اتو پرس کنید.

قطعه آماده شده پایینی را به‌گونه‌ای روی قطعه بالایی قرار دهید که خط دهانه جیب، روی خط راهنما منطبق شود.

پس از تنظیم دو کیسه برروی هم، درز پایینی آن ها را بدوزید.

کناره‌های کیسه جیب را، به خط پهلو و خط برش وصل کنید.

توجه: چنانچه دو طرف جیب فیلتابی، داخل درز نباشد، باید از یک دهانه جیب و ۲ عدد کیسه جیب استفاده کنید، که یکی از آن‌ها، ۲ سانتی‌متر بلندتر از دیگری باشد.

بیشتر بخوانیم :آموزش جیب دو فیلتاب

وصل کناره های درز جیبدوخت جیب تک‌فیلتابی (روش دوم)

مکان جیب را مشخص کرده و کوک راهنما بزنید.

برای جلوگیری از تغییر شکل دهانه جیب، لازم است که نواری از لایی چسب، به اندازه ۲ سانتی‌متر، که از هردو طرف بزرگتر از خط سجاف است، و پهنای ۴ سانتی‌متر دارد، تهیه کرده و آن را در قسمت پشت پارچه، در محل شکاف جیب، بچسبانید.

دهانه جیب را از پشت پارچه، مطابق شکل، تا زده و دو طرف عرض آن را بدوزید.

اضافه درزهای دهانه جیب را چیده و آن را به طرف رو برگردانید و بخیه تزیینی زده و سپس آن را اتو کنید.

چیدن اضافه درزهای دهانه جیب دهانه جیب را از روی لباس، برروی خط پایینی راهنمای جیب قرار داده و کوک بزنید.

کیسه کوچکتر را روی دهانه جیب قرار داده و به فاصله ۵/۰ سانتی‌متر از خط راهنما، کوک بزنید تا دهانه جیب، بین کیسه و لباس قرار گیرد.

در هنگام چرخ کردن، باید دقت کرد که طول دهانه جیب، بیش از اندازه چرخ نشود.

کیسه جیب بلندتر را بالای خط راهنما قرار داده و به فاصله ۱ سانتی‌متر از خط راهنما کوک بزنید و طوری آن را بدوزید که طول دوخت، از هر طرف، به اندازه ۵/۰-۷۵/۰ سانتی‌متر کمتر از خط دوخت پایینی باشد.

کوک خط راهنمامحل شکاف جیب را تا ۵/۱ سانتی‌متر مانده به انتهای شکاف، قیچی کنید. سپس مطابق شکل، گوشه های شکاف را تا محل دوخت، به‌طور مثلثی، چرت بزنید.

کیسه های جیب را از محل شکاف، به داخل برده و دهانه جیب را به طرف بالا برگردانید.

دهانه جیب را از رو تنظیم کرده و سنجاق بزنید.

گوشه‌های مثلثی‌شکل شکاف جیب را، که در اثر چرت زدن به وجود آمده‌اند، به داخل بدهید و مطابق شکل، آن ها را به کیسه‌های جیب بدوزید.

دو کیسه جیب را روی هم منطبق کرده و پس از دوخت، آن را پاک‌دوزی کنید.

از روی کار، پهلوهای دهانه جیب را با یک ردیف چرخ کاری، نزدیک به لبه بدوزید و گوشه‌های بالای دهانه جیب را، در ادامه چرخ کاری، بدوزید و نخ را در همان محل، محکم کنید.

پاک دوزی دهانه جیب

ویدئوی آموزش جیب تک فیلتاب

گرداوری هانیه

بنرها

شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید.
فروشگاه
علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من