جلسه پنجاه و دوم – آموزش جیب شلوار به روش مردانه دوزی

ابتدا سجاف دهانه جیب را روی کیسه جیب کوچکتر قرار داده و لبه دیگر سجاف را به کیسه جیب زیگزاگ بزنید.

کیسه سجاف شده جیب را روی دهانه جیب شلوار گذاشته به طوری که روی کیسه جیب برهم منطبق شود.

درزهای دهانه جیب را بدوزید.

جیب شلوار مردانه

کیسه جیب را به داخل برگردانید و اتو کنید.(دهانه جیب را می‌توان رو دوزی کرد.)

قطعخ دهانه جیب را بر روی کیسه جیب بزرگتر منطبق کرده و لبه داخلی قطعی را به کیسه چجیب زیگزاگ بزنید.

حال کیسه آماده شده را روی خط پهلو قرار داده و آن را با خط راهنما منطبق کرده در ناحیه کمر و پهلو کوک بزنید.

جیب شلوار مردانه

در انتها دو کیسه جیب را روی م قرار داده و اطراف آنهارا به هم بدوزید و پاک دوزی کنید.

دوخت زیپ شلوار

درز فاق جلو را تا انتهای مکان زیپ بدوزید.

(ابتدا و انتهای دوخت را چند بست محکم بزنید)

درز را با اتو باز کرده و انتهای شسکاف زیپ را چرت بزنید.

سجاف زیپ را رو در روی محل شکاف زیپ قرار داده و آن را بدوزید.

جیب شلوار مردانه

بیشتر بخوانیم : آموزش دوخت جیب شلوار

نقاب زیپ را از روی نقاب، طوری کوک بزنید که دو لای بسته نقاب به سمت چپ باشد.

از درز لبه سمت چپ شکاف ۵/۰ سانتی‌متر کم کرده و بقه درز را به داخل تا کرده و اتو کنید.

نقاب آماده را زیر محل اتو شده درز به گونه‌ای قرار دهید تا دندانه‌های زیپ دقیقا کنار خط  تا شده قرار گیرد.

سپس با پایه مخصوص کناره زیپ را روی لبه چرخ کنید.

لبه دیگر  زیپ را از داخل فقط بهسجاف بدوزید و روی آن را چرخ کاری کنید.

جیب شلوار مردانه

ویدئوی آموزش جیب شلوار مردانه

گردآوری هانیه

 

شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید.
فروشگاه
علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من