جلسه پنجاه و ششم – آموزش دوخت و ایرادات شلوار

ایرادات شلوار

شکم با برجستگی زیاد

مرحله اول

از خط مرکزی جلو تا پهلو، خطی موازی با خط باسن رسم کنید؛ به نحوی که از انتهای پنس بگذرد؛ نقاط ۱۹ و ۱۸ به‌دست می‌آید.

این خط را تا پهلو قیچی کنید؛ به نحوی که پهلو در نقطه ۱۹ جدا نشود. خط اتو را از وسط پنس تا خط زانو و سپس به دو سمت الگو در نقاط ۱۶ و ۱۷ قیچی کنید.

الگو در دو طرف خط زانو جدا نشود.

بین خطوط قیچی شده، در خط کمر و خط مرکزی جلو، مقدار لازم را اضافه کنید؛ به نحوی که در خطوط پهلو و زانو به صفر برسد.

خط مرکزی جلو را در نقاط ۷ تا ۱۰ در امتداد هم قرار دهید.

خط پهلو را نیز اصلاح کنید.

مرحله دوم

پنس کمر را به علت زیاد شدن پهنای آن، تبدیل به دو پنس کنید.

طول پنس‌ها را مطابق تصویر، علامت بزنید.

علامت زدن پنس کمر

 

باسن با برجستگی زیاد

مرحله اول

از خط مرکزی پشت تا پهلو، خطی موازی با خط باسن رسم کنید؛ به نحوی که از انتهای پنس بگذرد.

از انتهای پنس در نقطه ۳۲ تا خط زانو، خطی رسم کنید؛ خط رسم شده را از نقطه ۳۲ تا نقطه ۵ و سپس به دو طرف آن تا نقاط ۲۹ و ۳۰ قیچی کنید.

الگو در دو طرف خط زانو جدا نشود.

خط ۳۵ تا ۳۶ را نیز قیچی کنید. الگو در نقطه ۳۶ جدا نشود.

بین خطوط قیچی شده در خط کمر و خط مرکزی پشت، مقدار لازم را اضافه کنید؛ به نحوی که خطوط در پهلو و زانو به صفر برسد.

بیشتر بخوانیم :آموزش جیب شلوار به روش مردانه دوزی

خط مرکزی پشت را در نقاط ۱۹ تا ۲۴ درامتداد هم قرار دهید.

خط پهلو را نیز اصلاح کنید.

مرحله دوم

مقدار فضای اضافه شده را بین پنس ها تقسیم و مجددا آن‌ها را با اندازه‌های جدید رسم کنید.

مقدار اضافه شده بین پنس هاران بزرگ

رفع عیب در الگو

مرحله اول

از یک‌سوم خط کمر در الگوی جلو و پشت، خطی عمود تا زانو رسم کنید.

در محل برجستگی ران، از خط پهلو نیز خطی موازی با خط باسن رسم کنید تا خط جدید را قطع کند.

خطوط را مطابق شکل قیچی کنید.

برجستگی ران بزرگمرحله دوم

میزان لازم را به خط پهلو، در محل برجستگی ران منظور کنید.

اندازه اضافه شده، در الگوی جلو و پشت یکسان باشد. خطوط پهلو را اصلاح کنید.

محل برجستگی ران

این ویدئو به آموزش دوخت شلوار توسط استاد سیما عمرانی پرداخته است.

 

گرداوری هانیه

بنرها

شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید.
فروشگاه
علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من