جلسه پنجاه و نهم – آموزش دوخت شلوار دم پا گشاد مجلسی

در این درس به آموزش دوخت شلوار دم پا گشاد مجلسی میپردازیم. برای داشتن الگوی شلوار دم پا گشاد مجلسی ، اندازه‌های زیر را می خواهیم :

دور کمر

دور باسن

اندازه کمر تا باسن

برآمدگی باسن

قد، از کمر تا زمین

پهنای لبه شلوار

میزان مصرف پارچه: ۱ قد پارچه‌کشی با عرض ۱۵۰

الگوی دم پا گشاد

قسمت جلو در الگوی شلوار دم پا گشاد مجلسی

از نقطه ۰، دو خط به طرفین نقطه ۰ رسم کنید.

۰-۱ = مساوی برآمدگی باسن به اضافه ۱ سانتی‌متر. از نقطه ۱، خطی عمودی به دو طرف نقطه رسم کنید.

۰-۲ = مساوی قد، از کمر تا باسن؛ از نقطه ۲ دو خط عمود به طرفین رسم کنید.

۰-۳ = مساوی قد، از کمر تا باسن؛ به طرفین نقطه ۳، دو خط عمودرسم کنید.

۱-۴ = مساوی یک‌دوم اندازه خط ۱-۳، منهای ۵ سانتی‌متر؛ به طرفین نقطه ۳، دوخط عمود رسم کنید.

۱-۵ = مساوی یک‌دوازدهم دور باسن، به اضافه ۸/۱ سانتی‌متر؛ از نقطه ۵، خط عمودی به نقطه ۶ و ۷ رسم کنید.

۶-۸ = مساوی یک‌چهارم دور باسن، به اضافه ۱ سانتی‌متر.

۷-۱۰ = مساوی ۱ سانتی‌متر.

نقطه ۱۰ را به نقطه ۶ و نقطه ۶ را به نقطه ۹، با خط منحنی به اندازه وصل کنید.

برای سایز ۸ تا ۱۴، خط منحنی از نقطه ۵ به فاصله ۳ سانتی‌متر و برای سایز ۱۶ تا ۲۲، خط منحنی از نقطه ۵ به فاصله ۲۵/۳ سانتی‌متر رسم کنید.

۱۰-۱۱ = مساوی یک‌چهارم دور کمر، به اضافه ۵ سانتی‌متر.

۳-۱۲ = مساوی یک‌چهارم پهنای سرپای شلوار، منهای ۵/۰ سانتی‌متر؛ نقطه ۸ را به نقطه ۱۲ وصل کنید. نقطه ۱۳ را روی خط زانو مشخص کنید.

خط درز پهلوی شلوار را رسم کنید؛ نقطه ۸ را به نقطه ۱۱ با خط منحنی (کمی منحنی) وصل کنید. نقطه ۸ را به نقطه ۱۳ و نقطه ۱۳ را به نقطه ۱۲ وصل کنید.

خط۸-۱۳ مساوی خط ۱۲-۱۳.

۳-۱۴ = مساوی یک‌دوم پهنای لبه شلوار، منهای ۵/۰ سانتی‌متر.

۱۵-۴ = مساوی اندازه خط ۱۳-۴.

خط داخلی ساق پا را رسم کنید؛ نقطه ۱۴ را به نقطه ۱۵، نقطه ۹ را به نقطه ۱۵، با خطی منحنی به داخل  و با خطی درحدود ۷۵/۰ سانتی‌متر، رسم کنید.

بیشتر بخوانیم : آموزش دوخت شلوار دم پا گشاد مجلسی

قسمت پشت در الگوی شلوار دم پا گشاد مجلسی

از نقطه ۰، دو خط به طرفین نقطه ۰ رسم کنید.

۵-۱۶ = مساوی یک‌چهارم اندازه خط ۵-۱؛ از نقطه ۱۶ خطی به  نقطه ۱۷ روی خط باسن و به نقطه ۱۸ روی خط کمر عمود کنید.

۱۶-۱۹ = مساوی یک‌دوم اندازه ۱۶-۱۸.

۱۸-۲۰ = مساوی ۲ سانتی‌متر

۲۰-۲۱ = مساوی ۲ سانتی‌متر

۲۱-۲۲ = مساوی یک‌چهارم دورکمر، به اضافه ۶ سانتی‌متر. نقطه ۲۱ را به نقطه ۲۲ روی خط کمر ادامه دهید تا خط افقی نقطه ۰ را قطع کند.

۹-۲۳ = مساوی یک‌دوم اندازه ۵-،۹ منهای ۵/۰ سانتی‌متر.

۲۳-۲۴ = ۲۵/۰ سانتی‌متر

نقطه ۲۱ را به ۱۹ و نقطه ۱۹ را به ۲۴، با خط منحنی، که فاصله آن در سایز‌های مختلف به قرار زیر می‌باشد، وصل کنید.

برای سایز ۸ تا ۱۴، خط منحنی از نقطه ۱۶، به فاصله ۲۵/۴ سانتی‌متر و برای سایز ۱۶ تا ۲۲، خط منحنی از نقطه ۱۶ به فاصله ۵/۴ سانتی‌متر و برای سایز ۲۴ تا ۳۰، خط منحنی از نقطه ۱۶ به فاصله ۷۵/۴ سانتی‌متر باشد.

۱۷-۲۵ = مساوی یک‌چهارم دور باسن، به اضافه ۲ سانتی‌متر.

۱۲-۲۶ = مساوی ۱ سانتی‌متر

۱۳-۲۷ = مساوی ۱ سانتی‌متر

خط درز پهلو، نقطه ۲۲-۲۵ را با خطی کمی برجسته، طراحی کنید. دو نقطه ۲۵-۲۷ را با خطی منحنی، کمی به داخل خط طراحی کنید؛ نقطه ۲۶ و ۲۷ را به یکدیگر وصل کنید.

۱۴-۲۸ = مساوی ۱ سانتی‌متر

۱۳-۲۷ = مساوی ۱ سانتی‌متر

خط داخلی ساق پا را از نقطه ۲۸ و ۲۹ به یکدیگر وصل کنید؛ دو نقطه ۲۴ و ۲۹ را نیز با خطی منحنی به فاصله ۱ سانتی‌متر، به داخل خط طراحی کنید.

خط فاق پشت در الگوی شلوار دم پا گشاد مجلسی

بیشتر شلوار های گشاد، خصوصا دانگاری، به گشادی بیشتری در فاق پشت احتیاج دارند. الگوی قسمت پشت شلوار مورد نظر را رولت کرده و خط افقی مورد نیاز را روی پشت شلوار رسم کنید و خط را قیچی و به اندازه نیاز، در حدود ۳ سانتی‌متر باز کنید و خط فاق را اصلاح کنید.

رسم شلوار دمپا گشاد

عدد دلخواهتان برای دمپا را تقسیم بر چهار کنید و از نقطه ۳ به راست و چپ بروید و به خط زانو صفرکنید.

ویدئوی آموزش الگوی دم پا گشاد مجلسی

گردآوری هانیه

تخفیف ۲۰ درصدی محصولات با ارسال رایگان و ضمانت بازگشت

مانتو 10 دکمه پرچی

تخفیف ۲۰ درصدی محصولات با ارسال رایگان و ضمانت بازگشت

تخفیف ۲۰ درصدی محصولات با ارسال رایگان و ضمانت بازگشت

تخفیف ۲۰ درصدی محصولات با ارسال رایگان و ضمانت بازگشت

شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید.
فروشگاه
علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من