جلسه پنجاه و هشتم – آموزش دوخت شلوار بارداری

الگوی شلوار خیلی گشاد را می‌توان برای الگوهای خیلی ساده برای شلوار های baggy استفاده کرد.

این شلوار مورد استفاده برای ساختن شکل های ابتدایی که می‌تواند طرح شلوارهای محلی از تاریخ لباس گرفته و ساخته شود.

انددازه های مورد نیاز برای ساخت شلوار مثال سایز ۳۸ به قسمت جدول سایز ها مراجعه کنید.

الگوی قسمت جلو

از نقطه ۰ دو خط به پایین و به طرفین الگو عمود بکنید.

۰-۱= مساوی برآمدگی باسن به اضافه ۱ سانتی‌متر، از نقطه ۱ عمودی در عرض رسم بکنید.

۰-۲= مساوی قد از کمرتا زمین(قد شلوار).از نقطه ۲ خطی در عرض الگو عمود بکنید

۱-۳= مساوی یک دوم اندازه ی ۱-۲.از نقطه ۳ خطی در عرض الگو رسم بکنید

۱-۴= مساوی است با یک چهارم دور باسن به اضافه ۴ سانتی‌متر.از نقطه ۴ عمودی به بالا تا نقطه ۵ رسم بکنید.

۵-۶= مساوی است با ۱ سانتی‌متر.

۴-۷= مساوی یک چهارم اندازه ۴-۵.

۴-۸= مساوی یک چهارم اندازه ۱-۴ منهای ۵/۰ سانتی‌متر.

نقطه ۶ را به نقطه ۷ و ۷ را به ۸ با خطی دمنحنی وصل کنید.

برای سایز ۸ تا ۱۴ خط منحنی از نقطه ۴ به فاصله ۷۵/۲ سانتی‎‌متر باشد.

۲-۹= مساوی یک دوم اندازه لبه شلوار(قوزک پا)به اضافه ۶ سانتی‌متر.

۳-۱۰= مساوی سه چهارم اندازه ۱-۴ به اضافه ۳/۰ سانتی‌متر.

خط داخای ساق پا را رسم بنید.نقطه ۹ را به نقطه ۱۰ با خطی صاف و نقطه ۱۰ را به نقطه ۸، و نقطه ۸ با فرورفتگی ۱ سانتی‌متر به نقطه ۱۰ وصل بکنید.

بیشتر بخوانیم :آموزش دوخت شلوار دم پا گشاد مجلسی

الگوی قسمت پشت

۵-۱۱= مساوی ۵/۳ سانتی‌متر.

۱۱-۱۲= مساوی ۵/۳ سانتی‌متر.نقطه ۱۲ را به نقطه ۰ وصل کنید.

۴-۱۳=مساوی یک دوم اندازه خط ۴-۵.

۸-۱۴= مساوی اندازه خط ۴-۸ به اضافه ۵/۰ سانتی‌متر.

۱۴-۱۵= مساوی یک سانتی‌متر.

نقطه ۱۲ را به نقطه ۱۳ و نقطه ۱۳ را به نقطه ۱۵ با منحنی ملایم وصل کنید.

برای سایز ۸ تا ۱۴ خط منحنی از نقطه ۴ به فاصله ۵ سانتی‌مت باشد.

برای سایز ۱۶ تا ۲۲ خط منحنی از نقطه ۴ به فاصله ۵/۵ سانتی‌متر باشد.

۹-۱۶= مساوی ۲ سانتی‌متر.

۱۰-۱۷= مساوی ۳ سانتی‌متر.

خط داخلی ساق پا را رسم کرده و نقطه ۱۶ را به نقطه ۱۷ با خطی صاف و نقطه ۱۵ را به نقطه ۱۷ با خطی کمی منححنی، ۱ سانتی‌متر به داخل رسم کنید.

درست کردن الگوی یک تکه‌ای

اطراف قسمت پشت الگو را رولت کنید.

اطراف قسمت جلوی الگو نیز رولت کنید.

آنهارا در کنار یکدیگر از طرف خط پهلو قرار دهید.

شلوار بارداری

 

گردآوری : هانیه

بنرها

 

 

 

 

 

 

 

شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید.
فروشگاه
علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من