جلسه پنجاه و هفتم – آموزش دوخت دامن شلواری راسته

آموزش الگوی دامن شلواری راسته

اطراف الگوی دامن شلواری راسته را رولت می‌کنیم. خط باسن را رسم کرده و پس از آن خط شلوار را نیز مشخص می‌کنیم.

الگوی جلو دامن شلواری

مرکز جلو در کمر را نقطه ۵ می‌نامیم.
۶-۵: ۱/۳ دور باسن.
۷-۵: مساوی طول قد دامن شلواری
۹-۶: ۱/۸ دور باسن منهای ۲ Cm از نقطه ۹ خطی عمود به پایین شلوار رسم می‌کنیم. نقطه ۹ باید در حدود ۴ Cm از نقطه ۶ فاصله داشته باشد و بصورت هلال به ۱/۲ خط ۵-۶ رسم می‌کنیم.

الگوی پشت دامن شلواری

۱-۰: ۱/۳ دور باسن
۲-۰: مساوی قد دامن شلواری است.
۴-۱: مساوی ۱/۸ اندازه دور باسن + ۲ Cm از این نقطه خط عمودی به پایین شلوار رسم می‌کنیم. نقطه ۴ را با خطی منحنی به فاصله ۳ Cm از نقطه ۱ کشیده و به ۱/۲ خط ۱-۰ وصل می‌کنیم.

بیشتر بخوانیم :آموزش دوخت و ایرادات شلوار

دوخت دامن‌شلواری

الگو را با توجه به مشخصات آن، روی پارچه قرار بدهید (اگر پارچه از نوع خاص نباشد، می‌توانید برای صرفه‌جویی، مطابق شکل، الگوها را در جهت مخالف هم قرار دهید).

پارچه را برش بزنید و خطوط الگو را روی پارچه منتقل کنید. پنس‌ها را بدوزید.

یک قطعه از جلو و پشت دامن‌شلواری را روی هم قرار داده و درز پهلو و داخل پا را بدوزید.

سمت دیگر را نیز به همین ترتیب به هم وصل کنید. درزها را پاک‌دوزی کنید.

درزها را روی ژانت، اتو کنید.

الگوی دامن شلواری

خط مرکزی جلو را به‌وسیله زیپ مخفی یا شلواری بدوزید.

مطابق شکل، یک سمت دامن‌شلواری را داخل سمت دیگر قرار دهید و در امتداد زیپ، فاق جلو و پشت را بدوزید.

لایه چسب را به اندازه اضافه درز لبه دامن درآورید و با سردوز به آن وصل کنید. سپس، تا بزنید و با اتو بچسبانید.

زیپ مخفی دامن شلواریزیپ شلوار

قسمت چپ شلوار را، از خط مرکزی جلو، ۱ سانتی‌متر به سمت سجاف علامت بزنید و آن را به سمت پشت پارچه تا کرده و اتو کنید.

سجاف را مجددا به سمت روی پارچه، ۱ سانتی متر مانده به خطِ تا، برگردانید و اتو کنید.

زیپ را بین تای سجاف قرار داده با سنجاق یا کوک، ثابت کنید.

حالا با استفاده از پایه مخصوص زیپ، آن را بدوزید.

توجه داشته باشید که بخیه، نزدیک دندانه‌های زیپ دوخته شود.

دوخت بخیه نزدیک دندانه های زیپدر قطعه دیگر شلوار، نصف سجاف را به‌سمت داخل، تا کرده و اتو کنید.

سپس سجاف را بار دیگر از خط مرکزی به سمت داخل، تا و اتو کنید.

دو طرف جلوی شلوار را در خط مرکزی روی هم قرار دهید.

انحنای فاق را، از کمی بالاتر از انتهای زیپ، بدوزید.

۲ سانتی‌متر آخر درز، دوخته نشود.

برگرداندن سجافتای سجاف را به سمت پشت برگردانید.

دقت کنید که زیپ بسته باشد.

سمت دیگر زیپ را به سجاف سنجاق کنید.

قسمت زیر زیپ را کنار زده و زیپ را به سجاف چرخ کنید.

لباس را به سمت رو برگردانید. دوخت تزئینی را انجام دهید، تا سجاف به روبرو متصل شود.

متصل کردن سجاف به روبروکمر شلوار را برش زده، لایی چسب را بچسبانید. اضافه درز را در یک سمت، تا کرده و اتو نمایید.

بر روی قسمت دیگر، نوار اریب بدوزید.

اضافه درز نوار اریب را به یک سمت نوار کمر بدوزید و از وسط نوار اریب، تا کرده و به سمت داخل کمر اتو کنید.

مطابق دامن، خط کمر شلوار را با بخیه متوسط، چرخ کنید.

اضافه درز کمر را به شلوار بدوزید و اتو کنید.

اضافه درز گوشه‌های کمر را پس از دوخت، قیچی کنید.

از کنار درز کمر، از سمت رو چرخ کنید.

می‌توانید برای دقت بیشتر دوخت، از پایه زیپ، استفاده کنید.

دوخت در سمت پشت بخیه، بالای نوار اریب قرار می‌گیرد.

قزن را هم بدوزید.

دوخت کمر دامن شلواری

چرخ روی کمر دامن شلواری

این ویدئو دوخت دامن شلواری را آموزش داده است.

گردآوری : هانیه

بنرشلوار

شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید.
فروشگاه
علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من