جلسه پنجاه و پنجم – آموزش الگوی شلوار

برای آموزش الگوی شلوار ابتدا از نقطه ی A روی الگو یک خط صاف به بلندی قد شلوار رسم میکنیم.

AB =اندازه ی ۱/۴ دور باسن + ۳

AC=قد باسن

AD= قد شلوار

AE=قد زانو

بعد از مشخص کردن این نقاط از هر خطی یک خط راست به سمت چپ و راست خط میکشیم فقط دقت کنید این خطوط در موازات هم باشند. از نقطه Cبه اندازه ی ۱/۴ دور باسن به سمت راست رفته و نقطه ی ‘C را علامت بزنید و از ‘C بک خط عمود به پایین رسم کنید.

بعد از رسم خط عمود از نقطه ی’C نقطه ی’B بدست می آیداز تقاطع این خط با خط B.

از نقطه ی B به اندازه ی ۱/۲۰ دور باسن _۱ سانتی متر به چپ رفته و نقطه ی “B را علامت میزنیم.

نقطه ی ‘B”B را به دو قسمت تقسیم میکنیم و نقطه ی F بدست می آید.یک خط عمود از این نقطه به بالا و پایین میکشیم این خط،خط اتو نامیده میشود.

از برخورد خط اتو با خط زانو نقطه’E تشکیل میشود. از ‘E به اندازه ی ۱/۴ دور زانوی خم شده _ ۰/۵ سانت به راست و چپ رفته و نقاط G و’G را علامت بزنید.

روی خط دمپا از خط اتو به اندازه ی ۱/۴ دمپا _۰/۵ سانت به راست و چپ بروید و نقطه ی ‘ D و”D را علامت بزنید.

بعد از دمپا به زانو و بعد به فاق سمت چپ و باسن سمت راست وصل کنید. بعد از نقطه ی”B بهG حدود ۱ تا ۰/۷۵ به داخل هلال میکنیم.

از نقطه ی A به اندازه ی ۱/۴ دور کمربه راست بروید و نقطه ی ‘Aرا علامت بزنید. سپس ‘Aرا هلال کنید( با استفاده از خط کشهای مولر ) به ‘C.

سپس از C هلال کنید به “B.این هلال هیچ زاویه و نیمساز خاصی نداره با دست یا پستوله یه هلال بکشید. در آخر نقاب زیپ جلوی شلوار رو به پهنای ۵ الی ۷ سانت رسم کنید و بلندی نقاب تا خط باسن میباشد.

الگوی شلوار

آموزش الگوی پشت شلوار

ابتدا از روی الگوی جلو یک الگو رولت کرده و جدا میکنیم .فقط قسمت جا یه زیپ رو حذف کرده و خط اتو رو نکشید.

بیشتر بخوانیم :آموزش دوخت شلوار دم پا گشاد مجلسی

از نقطه ی ‘B به اندازه ی ۱/۴ دور باسن +۱ جلو میرویم و نقطه ی ۱ را علامت میزنیم.از نقطه ی ۱ موازی و هم اندازه ی نقطه ی AB بالا میرویم و این نقطه را نقطه ی ۲ مینامیم. از نقطه ی ۲ عدد ثابت ۳ را بالا بروید میشود نقطه ی ۳.

خط فاصله ی بین نقطه ی ۳ تا ۱ را اندازه زده وسطش رو بدست می آوریم و نقطه ی ۴ مینامیم.و سپس از نقطه ی ۱ به اندازه ی ۱/۸ دور باسن منهای ۲ جلو میرویم و نقطه ی ۵ مینامیم.

از نقطه ی ۵ یک سانت پایین رفته و نقطه ی ۶ مینامیم و از ۴ یک هلال به نقطه ی ۶ می کشیم.

برای هلالی بین نقاط۶تا ۷ مانند هلال این قسمت در پشت عمل میکنیم.قسمت هلالی پشت پشت شلوار رو هم مثل جلو طراحی میکنیم.

از نقطه ی ۳ خطی به ‘A میکشیم تا خط کمر پشت آماده شود. فاصله ی بین ‘G تا ۷ را اندازه زده نصف میکنیم و به بالا و پایین امتداد میدیم این خط اتوی پشت شلوارمیشود.

از خط اتوی پشت هم مثل جلو روی خط کمر یک پنس ۳ سانتی به طول ۱۳ سانت میکشیم.

الگوی شلوار

آموزش دوخت شلوار زنانه 

 

بنرها

گردآوری هانیه

شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید.
فروشگاه
علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من