آموزش خیاطی از بهترین اساتید خیاطی

آموزش الگو سازی به روش متد ایتالیایی
نام مدرس : استاد لیلا محمدی
۱۹ جلسه

 

آموزش الگو سازی به روش مولر تجاری
نام مدرس : استاد لیلا قربانی
۱۳ جلسه

 

 

آموزش الگو سازی یقه های پایه
نام مدرس : استاد سارا شبیری
۷جلسه

 

آموزش رسم الگو آستین و بالاتنه
نام مدرس : استاد سارا شبیری
۵ جلسه

 

آموزش رسم الگو دامن
نام مدرس : استاد سارا شبیری
۱۱ جلسه

 

 

آموزش رسم الگو شلوار
نام مدرس : استاد سارا شبیری

 

آموزش رسم الگو کودک
نام مدرس : استاد سارا شبیری

 

پکیج دوخت مانتو
نام مدرس : استاد زهرا حسینی
۲۵ جلسه – ۲۰۰ ویدیو

 

پکیج آموزش صفر تا صد خیاطی
نام مدرس : استاد زهرا حسینی
۱۳ جلسه – ۱۵۰ ویدیو