« دوره ویژه اساس الگو سازی پایه با متد مولر »

ثبت نام در دوره اساس الگوسازی شلوار
– اندازه گیری فرمول ها
– الگوی پشت زنانه
– الگوی جلوی زنانه
– الگوی جلوی مردانه
– الگوی پشت مردانه
– اصول برش و راستاگیری دوخت جیب
– دوخت جیب فیلتاب
– دوخت کمری شلوار
– نوع جلسه : آنلاین
– هزینه ی دوره  :  ۴۵۰ هزارتومان

برای ثبت نام میتوانید از فرم زیر استفاده کنید: