حمایت از کسب و کارهای مد و فشن

حمایت از کسب و کار | یکی از اهداف شیک‌وپیک حمایت از کسب‌وکارهای نوپای حوزه مدوفشن می باشد.  فعالیت‌های شیک‌وپیک در راستای حمایت از کسب‌وکارهای حوزه مدوفشن به شرح زیر می باشد:

در صورتی که تمایل دارید از خدمات ارایه شده توسط شیک‌وپیک استفاده نمایید، اطلاعات زیر را تکمیل و ارسال فرمایید.