emptycart

سبد خرید شما خالی است.

محصولات خاص را مشتریان خاص انتخاب می کنند.

دسته: مصاحبه

میزان رضایت از تبلیغ اخبار
میزان رضایت از تبلیغ
ضمن تشکر بابت اعتماد شما، به منظور آگاهی از میزان رضایت از تبلیغاتی که در شیک و پیک داشتید، خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ دهید. مطمئنا باخوردهای شما، بهترین...
مشاهده بیشتر
نیمکت یا سالن؟ اخبار
نیمکت یا سالن؟
گیاهان گروه بزرگی از موجودات زنده مانند درختان، علف‌ها، سرخس‌ها و خزه‌ها هستند. گیاهان، جاندارانی چندسلولی از یوکاریوتها بوده و عموماً قادر به فتوسنتز هستند. در تعاریف قدیمی، قارچ‌ها و...
مشاهده بیشتر