آموزش خیاطی, آموزش دوخت یقه

آشنایی با انواع یقه لباس

انواع یقه

شاید بتوان گفت که یقه لباس بیشترین تاثیر را در زیبایی و ظاهر لباس دارد. یقه لباس علاوه بر تاثیری که بر ظاهر لباس دارد، روی اندام و چهره نیز تأثیرگذار است؛ برای مثال یقه لباس می‌تواند افراد چاق تر، لاغرتر یا کشیده تر نشان دهد.

به طور کلی یقه لباس ها به سه دسته کلی تقسیم می شوند:

  1. یقه های مسطح یا خوابیده با اشکال ساده یقه گرد یا هفت؛ مانند: یقه گرد، هفت، چهارگوش و قایقی.
  2. یقه های برگردان: قسمتی از یقه روی سرشانه، کاور سر جلو یا سینه برمی‌گردد؛ مانند یقه انگلیسی، آرشال، بلیزری، شومیز، ب. ب، شکاری و ملوانی.
  3. یقه های ایستاده: روی گردن می ایستند؛ مانند: یقه چینی، ایرانی، فرنچی و اسکی.
  4. یقه های فانتزی؛ مانند: دراپه

انواع یقه لباس مسطح

۱- یقه گرد

این نوع یقه لباس به صورت منحنی، دور گردن قرار می گیرد. یقه های گرد صورت را گرد و پرتر نشان می دهند و برای صورت های استخوانی و لاغر تر مناسب هستند. هر چه میزان بازی یقه بیشتر باشد، بالاتنه پرتر دیده می شود. میزان بازی یقه گرد می تواند تا نزدیکی حلقه آستین باشد اما باید توجه کرد که این اندازه از بازی یقه برای اشخاصی با سرشانه معمولی بهتر است.

یقه گرد

۲- یقه هفت

انواع یقه های هفت، اندام و گردن را کشیده و بلندتر نشان می دهند، از این رو بسیار مناسب افرادی با صورت گرد و و اندام درشت هستند. هرچه بازی و کشیدگی یقه هفت بیشتر باشد، گردن و بالاتنه، کشیده تر به نظر می رسد، در نتیجه تاثیر بیشتری در کشیدگی و لاغری اندام دارد. باید توجه کرد که اگر بازی یقه از سرشانه زیاد شود، برای افرادی با سرشانه پهن مناسب نخواهد بود.

  جنرالیست مد و پوشاک

یقه هفت

۳- یقه چهارگوش (خشتی)

این نوع یقه لباس از خط های شکسته و زاویه دار تشکیل می‌ شود. یقه خشتی برای صورت های استخوانی مناسب نیست زیرا حالت استخوانی چهره را تشدید می کند. این نوع یقه را می توان با زاویه کمتر و به شکل منحنی نیز طراحی کرد.

یقه خشتی

۴- یقه قایقی (بلمی، کشتی)

این نوع یقه لباس به صورت منحنی باز و به طور معمول در راستای سرشانه است. یقه قایقی برای افرادی با سرشانه پهن مناسب نیست زیرا پهنای سرشانه را به طور کامل، و گردن را کوتاه تر نشان می دهد. این نوع یقه برای افرادی با گردن لاغر و کشیده مناسب تر است.

یقه قایقی

انواع یقه لباس ایستاده

یقه های ایستاده معمولا از حلقه یقه، سه سانتیمتر بالاتر می‌روند؛ یعنی سه سانتیمتر روی گردن می ایستند. این نوع یقه ها با توجه به لبه جلویی یقه، اشکال و نام های گوناگونی دارند. یقه ایستاده به لباس فرم رسمی می دهد، از این رو در طراحی لباس های رسمی و اداری کاربرد زیادی دارند. این نوع یقه، بالاتنه افراد را بلندتر و کشیده تر نشان می دهد. در زیر انواع این یقه ذکر شده است.

۱- یقه چینی

لبه های این یقه، لب به لب به یکدیگر قرار می گیرند.

 

یقه چینی

۲- یقه ایرانی

لبه های این یقه، روی هم قرار گرفته و با دکمه بسته می شود. این نوع یقه در لباس روحانیون و دیپلمات ‌های ایرانی بسیار استفاده می شود.

  آموزش دوخت کوسن عروسکی موش

 

یقه ایرانی

۳- یقه فرنچی

دو لبه این یقه، مانند یقه چینی کنار هم قرار می‌گیرند، اما لبه ها منحنی شکل هستند.

 

یقه فرنچی

۴- یقه اسکی

این نوع یقه لباس معمولا در لباس های زمستانی استفاده می شود. دور گردن را ‌پوشانده و تا نزدیکی چانه می رسد. برخی از طرح های این یقه لباس، یک یا دو بار تا ‌خورده و برمی گردد.

 

یقه اسکی

یقه های برگردان

یقه های برگردان بر اساس یقه های گرد و هفت طراحی می شوند. این نوع یقه ها بر اساس الگوی اولیه ای که از آن استفاده شده باشد و میزان پهنی و بازی یقه، تاثیرات متفاوتی خواهند داشت. هر چه برگردان یقه پهن تر و یقه بسته تر باشد، بالاتنه پرتر و کوتاه تر، و هرچه برگردان باریک تر و یقه بازتر باشد، گردن کشیده‌تر و بالاتنه لاغرتر به نظر خواهد رسید.

۱- یقه انگلیسی

از رایج ‌ترین یقه های هفت برگردان، یقه انگلیسی است. اشکال یقه انگلیسی با توجه به پهنای برگردان یقه و میزان باز بودن آن متفاوت است که هر کدام تاثیرات متفاوتی دارند. یقه های انگلیسی پهن، بالاتنه را درشت و پهن تر نشان می دهند. هر چه یقه انگلیسی باریک‌تر و بلندتر باشد، اندام، گردن و صورت لاغرتر و کشیده تر به نظر می رسند.

یقه انگلیسی

۲- یقه آرشال

این مدل یقه از یقه هفت گرفته شده است و تاثیرات آن بر اندام مانند یقه هفت است. این یقه شبیه به یقه انگلیسی است اما دال یقه در آن وجود ندارد. این مدل، به ویژه مدل هایی از آن که پهنای برگردان آن ها باریک و بازی و کشیدگی آن ها نسبتا زیاد است، برای افرادی با بالاتنه درشت، گردن کوتاه و صورت پر، بسیار مناسب است. هرچه یقه آرشال، کشیده تر و باریک تر باشد، گردن را بلندتر و بالاتنه و صورت را کشیده و لاغرتر نشان می‌دهند.

  صفحه ورود

 

یقه آرشال

۳- یقه بلیزری

اساس این نوع یقه، شبیه یقه انگلیسی است اما قسمت دال آن زیاد است. در یقه بلیزری، مقداری از آن حتما روی هم قرار می گیرد، از این رو برای مانتو، بارانی و پالتو مناسب ‌تر است.

 

یقه بلیزری

۴- یقه شومیزی

این نوع یقه بر اساس یقه گرد طراحی می ‌شود. یقه شومیزی، نوعی یقه رسمی است که با دکمه بسته می شود. معمولا اندازه بلندی پایه یقه سه سانتیمتر و اندازه برگردان آن دلخواه و به شکل نوک تیز است. یقه شومیزی برای صورت های گرد مناسب تر است.

یقه شومیزی

یقه های فانتزی

مدل های بسیار متنوع دیگری نیز وجود دارند که هر کدام بر اساس یکی از مدل هایی که در بالا توضیح داده شد، الهام گرفته شده است. با توجه به نکاتی که ذکر شد، می توانید تاثیر هر کدام را بر اندام تشخیص دهید. با استفاده از خلاقیت و ویژگی های هر کدام از یقه ها می توانید انواع یقه ها را با یکدیگر ترکیب کنید و مدل های جدیدی را با توجه به نیاز خود به وجود آورید.

یقه دراپه

از انواع یقه های مجلسی و مناسب برای لباس های مهمانی است. یقه دراپه از روی شانه تا خط کمر، پرچین و حجیم می ایستد. مقدار چین، دراپه و بازی یقه متنوع است. این نوع یقه برای افراد لاغر با سینه کوچک مناسب است. یقه دراپه بالاتنه، سرشانه و سینه ها را پهن و پرحجم تر نشان می‌دهد.

  انواع مدل دامن

۷- یقه ملوانی

پهنه برگردان یقه ملوانی زیاد است و تمام قسمت سرشانه را می پوشاند. این نوع یقه، سرشانه را پهن و درشت نشان می دهد. از این رو برای افرادی با سینه درشت و سرشانه پهن مناسب نیست. همچنین قد را کوتاه تر نشان می دهد و برای افراد قد بلند مناسب تر است.

۶- یقه شکاری

این نوع یقه لباس بر اساس یقه گرد شکل می گیرد. نوک برگردان یقه شکاری، تیز است و برای صورت های گرد و پر نیز استفاده می شود. بلندی برگردان یقه شکاری از شومیزی بیشتر است.

۵- یقه ب.ب

این یقه بر اساس یقه گرد طراحی می‌شود. یقه ب.ب ممکن است با پایه باشد که در این صورت حدود دو تا سه سانتی روی گردن می ایستد. اگر این نوع یقه بدون پایه باشد، روی سرشانه قرار می گیرد. یقه ب.ب برای گردن بلند و صورت کشیده و مثلثی مناسب بوده و بهتر است برای صورت های گرد و پر به کار نرود.

یقه های فانتزی

یقه دراپه

یقه ملوانی

یقه شکاری

یقه ب ب

با فیلم‌های آموزش خیاطی، به راحتی و به صورت خودآموز می‌توانید مهارت‌های جدید خیاطی را یاد بگیرید. این فیلم‌های آموزشی به شما روش دوخت لباس‌های متنوع را آموزش می‌دهند و بهترین بخش این است که شما قادر خواهید بود لباس‌هایی که همیشه خواستید را خودتان بدوزید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *