آموزش دوخت چادر و مقنعه | به منظور آموزش دوخت چادر و مقنعه، شیک و پیک اقدام به جمع آوری آموزش های تصویری در این حوزه نموده است. شیک و پیک همواره تلاش میکند تا بتواند ویدیو های آموزشی با کیفیتی در خصوص آموزش دوخت چادر و مقنعه جمع آوری نماید.