فیلم های آموزش خیاطی شیک و پیک

الگو اساس بالاتنه پشت متد ایتالیایی

الگو اساس بالاتنه پشت متد ایتالیایی

[vc_row][vc_column][vc_column_text woodmart_color_scheme=”” woodmart_inline=”” text_larger=””]

الگو اساس بالاتنه متد ایتالیایی برای رسم الگو بالاتنه به اندازه های زیر نیاز مندیم بلندی جلو.بلندی پشت.کارور جلو.کارور پشت.دور سینه.فاصله سینه.بلندی سینه.دورگردن.سرشانه.قداستین تا ارنج.قد استین تا مچ.دورکمر.دور باسن بزرگ.دور بازو.دور مچ با توجه به ویدیو اندازه های مورد نظر را نصف کنید. ما به یک دوم کارور جلو. یک دوم کارور پشت . یک دوم یک چهارم دور سینه .یک دوم فاصله سینه .یک ششم دور گردن.یک چهارم و یک دوم دور کمر. یک یک دوم دور بازو . یک دوم و یک چهارم دور کمر یک چهارم و یک دوم دور باسن روی کاغذ برش مون از بالا اندازه سه سانت به سمت پایین علامت میزنیم از این نقطه به اندازه بلندی پشت که هست علامت میزنیم از همین نقطه به اندازه یک دهم فاصله علامت میزنیم فاصله نقطه ی یک دهم تا بلندی پشت را اندازه میگیریم هر چقدر که بود نصف میکنیم از این نقطه ها خط های افقی می کشیم خط پایین خط کمر خط بعدی خط سینه خط گردن فاصله خط گردن تا خط سینه را اندازه می زنیم و نصف می کنیم و از آن نصف یک خط افقی میکشیم می‌شود خط گردن خط کارور خط سینه تا کمر را اندازه میگیریم هر اندازه که بود علامت می زنیم و به سمت پایین می رویم می شود خط باسن روی خط اول به اندازه یک ششم دور گردن علامت می زنیم از این نقطه یک سانت ونیم به سمت بالا میرویم این عدد یک عدد ثابت است روی خط گردن به اندازه یک چهارم دور سینه علامت میزنیم روی خط کارور به اندازه یک دوم کارور پشت علامت میزنیم روی خط سینه به اندازه یک چهارم دور سینه علامت میزنیم به اندازه یک چهارم دور کمر به اضافه۳ علامت میزنیم به اندازه یک چهارم دور باسن روی خط باسن علامت می زنیم و این نقاط را به هم وصل می کنیم خط کمر تا سینه را با دست به صورت منحنی به سمت داخل می کشیم برای قسمت کمر به باسن منحنی به سمت بیرون با دست می کشیم خط روی خط گردن به یه خط سرشانه اندازه گرفتیم علامت میزنیم و یک خط کارور وصل می کنیم و حلقه مان را خط سینه میکشیم سرشانه را نصف می کنیم و علامت میزنیم در قسمت روی کارور حلقه به اندازه هشت سانت به داخل رفته و علامت میزنیم روی حلقه نیم سانت به سمت بالا و نیم ساعت به سمت پایین رفته و این دو نقطه را به ۸ سانت وصل میکنیم و پنس حلقه به دست می‌آید و لقی را می‌گیرد انتهای ۸ سانت را به وسط سرشانه وصل میکنیم حلال گردن را می کشیم روی خط کمر از خط وسط پشت یک سانت و نیم علامت می زنیم یک سانت نیم را از پشت خارج میشویم و به دو طرف وصل میکنیم سفر می کنیم از خط پهلو در قسمت کمر اندازه میگیریم هر مقداری که بود نصف میکنیم از نقطه به سمت راست و هفت میل به سمت چپ علامت میزنیم و خط عمودی به سمت خط سینه و باسن میکشیم از خط سینه روی این هر سه سانت به سمت پایین علامت بزنیم روی خط باسن خط پنجم آن را سه سانت بالا می رویم علامت می زنیم و این چهار نقطه را به هم وصل میکنیم و ساسون پشت به وجود می آید الگوی پشت بالاتنه آماده شد

  نحوه اندازه گیری دامن متد ایتالیایی

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *