ورود اطلاعات محصولات

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  این لباس برای کدام دسته بندی وزنی مناسب می باشد؟
  این لباس برای کدام دسته بندی قدی مناسب می باشد؟
  این لباس برای کدام دسته بندی سنی مناسب می باشد؟
  سبک این لباس چیست ؟
  این لباس مناسب کدام فرم های اندامی هستش؟
  رنگ پوست مناسب این لباس چیست؟
  روسری مناسب این ست هست یا شال؟
  شلواری که مناسب این مانتو می باشد؟
  کیفی که مناسب این مانتو می باشد؟
  کفشی که مناسب این مانتو می باشد؟