تبریک به شما .

مرحله اول از پروسه جذب استایلیست در شیک و پیک به پایان رسید. با تکمیل فرم زیر شما مرحله دوم را نیز به پایان خواهید رساند.

  • Accepted file types: pdf, doc, docs, xls, Max. file size: 512 MB.