تبریک به شما.

در مرحله دوم گزینش جذب استایلیست شیک و پیک، شما جزو افراد واجد شرایط بودید. به منظور آشنا شدن با توانایی های شما در حوزه مد و فشن، خواهشمندیم که به سوالات زیر پاسخ دهید. لطفا به سوالات زیر با دقت و صداقت پاسخ دهید، زیرا ممکن است بر اساس پاسخ های شما و برای سنجش توانایی هایتان، در روز مصاحبه حضوری از شما سوالاتی پرسیده شود.