فروشگاه مجازی شیک و پیک

در این فروشگاه میتونید با استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده، ساعت رو بر روی مچ دست خود ببینید.

فقط باید مچ دستتون رو جلوی دوربین موبایل بگیرید. حتی میتونید مچتون رو بچرخونید و ۳۶۰ درجه ببینید.