آموزش خیاطی

آموزش الگوسازی ایراد اندامی بالاتنه و پایین تنه متد مولر تجاری

 آموزش ایراد اندامی مولر تجاری را به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌کنیم. ایراد اندامی پایین تنه و ایراد اندامی بالاتنه.

پایین تنه بخش دامن لباس است و بالاتنه بخش کت، مانتو و چیزی که روی قسمت بالاتنه پوشیده می‌شود، است.   ایرادهای اندامی باید از دو جهت بررسی شود. یکی مربوط به تدابیرخطی که در سیلوئت‌ها تعریف می‌کنیم.

ایراد بعدی بخش ساختار و الگوی یعنی فیزیک بدن ما است. در این آموزش تعدادی از ایرادهای اندامی که مربوط به بخش تدابیر خطی و بخش دیگر ایرادهای اندامی که در ساختار الگو ایجاد می‌شود.

باسن تخت ، ایراد اندامی دامن لباس

 ایراد اندامی مولر تجاری باسن تخت را در ابتدا یاد می‌گیریم. تشخیص این ایراد اندامی به طوری است که اگر شما در ظاهر و فیزیک شخصی نگاه کنید، باسن در قسمت پشت دارای برجستگی قابل مشاهده ای نیست ( که اصطلاحاً باسن فلت می‌نامیم). برای رفع این ایراد که قسمت پشت لباس کامل روی بدن بخوابد و یک کوپ خوب از لباس داشته باشیم، کافی است ۲ سانت بالاتر از خط باسن کوچک، خطی موازی با باسن کوچک از سمت cb به سمت ssb رسم می‌کنیم.

این خط در ۲ سانتی متری باسن کوچک است. قد پنس را کوتاه می‌کنیم و تا روی خط ۲ سانت در نظر می‌گیریم. سپس از سمت cb این خط را برش می‌زنیم و در مرحله بعد بازوی دوم از پنس اصلی را نیز  به طوری که یک قسمت الگو کاملاً جدا شود، برش می‌زنیم.

سپس پنل سمت cb را روی خط باسن کوچک می‌گذاریم. این دو سانت حداکثر مقدار است. شاید برای شخصی لازم به مقدار کمتری باشد. حالا کافی است خط کناری آن را نیز کنار پنس قرار دهیم و با چسب فیکس کنیم.

بعد از این کار می بینیم که یک حجمی زیر پنل باقی مانده. برای جبران این مقدار پنس، از خط وسط پنس به اندازه  پنس کم شده، حجم اضافه می‌کنیم.برای این کار یک خط ثابت در نظر می‌گیریم و مقدار حجم از دست رفته را با رسم پنس جدید جبران می‌کنیم. راه دوم این است که این میزان را از خط پهلو کسر کنیم و دامن را بدون پنس الگو کشی کنیم.

ایراد اندامی باسن برجسته مولر تجاری

این ایراد اندامی معمولا در افرادی است که گودی کمر زیادی دارند و از قسمت پشت باسن برجستگی زیادی دارد. اگر ایراد اندامی را برطرف نکنیم قسمت پشت لباس بالا کشیده می‌شود.

برای رفع این ایراد ۲ سانت زیر خط باسن کوچک را خطی موازی با آن رسم می‌کنیم. طول پنس دامن در الگو پشت دقیقا تا ۲ سانتی متر زیر باسن کوچک بود.سپس خط فرضی رسم شده را تا ۲ میل مانده به انتها برش می‌زنیم. بازوی دوم را تا انتها قیچی می‌کنیم.

کاغذی زیر دست قرار می‌دهیم. الگو را از قسمت پایین cb  پاییین روی کاغذ فیکس می‌کنیم. از انتهای خط cb 2 سانتی متر فضا ایجاد می‌کنیم. حالا پنل ایجاد شده را روی این ۲ سانت جدید قرار می‌دهیم.

بعدی را کنار انتهای پنل اول قرار داده و با چسب فیکس می‌کنیم. حالا بخاطر این کار دور کمر اضافه شده است. این فضا را اندازه گرفته یا به همان اندازه پنس کمکی ایجاد می‌کنیم یا از خط پهلو به همان مقدار داخل می‌شویم.

ایراد اندامی شکم برجسته

مثل ایراد اندامی باسن برجسته زیر باسن کوچک ۲ سانتی متر خط موازی آن رسم می‌کنیم. خط پنس را تا تقاطع این خط امتداد می‌دهیم. مراحل برش مثل ایراد اندامی باسن برجسته انجام می‌شود.

برای این رفع ایرادهای اندامی حداکثر از صفر تا ۲ سانتی متر است. فکر نکنید لزوماً باید همه جا دو سانتیمتر رعایت شود. در نهایت  برجسته ترین حالتی که در شکم می توان دید این است که سطح شکم از سطح برجستگی سینه بیرون تر قرار بگیرد.

  آموزش انتقال پنس در الگوهای تمام جذب

پهلوی برجسته کمر گود

یکی از ایراد اندامی مولر تجاری که با آن مواجه هستیم، ایراد اندامی پهلوی برجسته کمر گود است. الگو در حالت متعارف در خط پهلو شیب ملایمی دارد؛ ولی وقتی کمر گود و پهلو برجسته باشد، یعنی اندازه دور کمر از اندازه دور باسن که به طور استاندارد باید بین ۱۸ تا ۲۰ سانتیمتر تفاوت داشته باشد، در این بخش این تفاوت بیشتر از این مقدار است.  وقتی که شما الگو می‌کشید و خط پهلوی الگو شما به طور ناخودآگاه شیب تند داشته باشد، به خاطر اختلاف در اندازه ها است. ایراد اندامی پهلوی برجسته ربطی به باسن برجسته ندارد. پهلوی برجسته یعنی اینکه از قسمت عرضی باسن پهنای بیشتری داشته باشید.

برای رفع این ایراد به هر دو تا الگو نیاز داریم. اول الگو پیش را با راستای کاغذ فیکس می‌کنیم. سپس خط دمپای دامن را در راستای خط ssf مستقیم بالا می‌رویم. خط کمر را تا خطی که از دمپا رسم شده امتداد می‌دهیم.

حالا از خط ssf ۲ سانتیمتر داخل می‎‌شویم. این فضای اضافه را برای اینکه خیلی حالت گود بودن نداشته باشد،    هرچقدر که هست اندازه می‌زنیم و تقسیم بر دو می‌کنیم. نصف این مقدار روی پنس بزرگ و نصف دیگر را به پنس کوچک ایجاد کنیم. به طور مثال اینجا ۲ سانت فضا داریم. یک سانتیمتر به طرفین پنس بزرگ پخش می‌کنیم و یک سانت دیگر را بر روی پهلو جدید اجرا می‌کنیم به طوری که آن را تقسیم بر دو می‌کنیم، خطی صاف تا روی باسن کوچک رسم می‌کنیم. سپس دو بازوی نیم سانت در طرفین آن مشخص می‌کنیم.

 با این کار شما کمک کردید تا برجستگی پهلو در لباس مشهود نباشد.

دقیقاً تمام کارهایی که روی خط پهلوی پیش کردیم، برای الگو پشت نیز انجام می‌دهیم.

آموزش ایراد اندامی مولر تجاری سینه باربی

یعنی فاصله بین نقطه z از سینه سمت راست تا سینه سمت چپ همواره باید مساوی با خط ssf  مساوی باشد. اگر خط ssf  بزرگ تر باشد یعنی این اختلاف بیش از ۲ تا ۳ سانتیمتر باشد، شخص جزو سینه باربی است. اگه این ایراد اندامی برطرف نکنیم فاصله بین دکمه های لباس در قسمت مرکز سینه باز می‌ماند.

 برای رفع این ایراد نقطه z را تا نیم سانتی متر جابجا می‌کنیم و به zz می‌رسیم. بقیه مراحل مثل رسم برش عصایی است. بعد از رسم برش عصایی آن را برش می‌زنیم و جدا می‌کنیم. سپس بر روی کاغذ دیگری قرار می‌دهیم.

حتما خط راستا رسم کنید تا پنل‌ها از راستا خارج نشود و موقع برش برای شما مشکل درست نکند. از نقطه zz باید به اندازه طول آکاردمان پایین بیایم. در تعریف طول آکاردمان از مرکز سینه تا جایی که خط رینگ لباس زیر شما است. از ۵/۷ تا ۱۰ سانتی متر در نظر می‌گیریم. این خط را امتداد می‌دهیم تا به ssf برسیم. از ابتدای  شروع برش عصایی باید الگو را ترمیم کنیم. از نقطه zz می‌توانیم نیم تا ۲ سانتی متر نهایتاً خارج بشویم. از ابتدا  با حوصله شروع به رسم کرده تا به ۲ سانتی متر برسیم.

آخرین ایراد اندامی مولر تجاری : پهلو صاف

در حالت عادی در قسمت خط کمر فرورفتگی مشخصی داریم که این فرورفتگی حاصل از اختلاف دور باسن و دوره کمر است. در افرادی که سیلوئت  اندام مستطیل دارند، دور کمر و دورباسن اختلاف زیادی با هم ندارند. پس خط الگو به حالت صاف است؛ چون فرورفتگی ندارند.

برای رفع این ایراد از حجم اصلی پنس بزرگ که بین دو تا دو و نیم سانت است، یک سانتیمتر کم می‌کنیم و آن یک سانتی متر کسر شده را از خط پهلو اصلی داخل می‌شویم و پهلوی گودتر رسم می‌کنیم. سپس این مقدار را به بالا و پایین صفر می‌کنیم.  

 آیا شما همیشه به دنبال یادگیری مهارت های جدید هستید؟ آیا شما همیشه علاقه مند به دوخت لباس های خودتان بوده اید؟ اگر پاسخ شما بله است، پس فیلم های آموزش خیاطی مناسب شما هستند!

نویسنده : مائده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *