آموزش خیاطی, آموزش دوخت دامن

آموزش الگو بالاتنه آزاد متد مولر تجاری : جلسه دوم

در این مقاله با الگو بالاتنه آزاد متد مولر تجاری و در واقع دسته بندی انواع بالاتنه در خدمت شما هستیم.

مدت زمان تخمینی مطالعه: ۸ دقیقه

 الگوهای بالاتنه متد مولر تجاری به سه دسته تقسیم می‌شود : الگوی بالاتنه آزاد، الگوی بالاتنه نیمه جذب و الگوی بالاتنه تمام جذب. هرکدام از این الگوها کاربرد متفاوتی دارند و بسته به نوع لباسی که انتخاب می‌کنید باید الگوی بالاتنه را طراحی کنید. این آموزش، الگو سازی بالاتنه آزاد متد مولر تجاری، بدون پرو و لقی گیری انجام می‌شود. پس با خیال راحت با ما همراه باشید و از الگوسازی و خیاطی لذت ببرید.

الگو بالاتنه آزاد متد مولر تجاری :

الگوی بالاتنه آزاد (متد مولر تجاری) همان طور که از نام اش مشخص است، آزاد و راحت در بدن قرار می‌گیرید. در واقع نشست لباس طوری است که جذب بدن قرار نمی‌گیرید. چون در الگو بالاتنه آزاد متد مولر تجاری پنس سرشانه نداریم.این الگو برای لباس‌های راحتی، لباس‌های خانگی و یا لباس‌های روزمره که خیلی رسمی نباشند، کاربرد دارد. برای رسم الگوی بالاتنه آزاد متد مولر تجاری، نیاز به داشتن اندازه های بخش بالاتنه داریم.

 اندازه ها عبارتند از : دورسینه، دور کمر، دور باسن و عرض شانه

شما با همین ۴ اندازه، می توانید یک الگوی کامل و بدون پرو با آموزش‌های ما داشته باشید.

نکته مهم : شیب سرشانه در الگوی بالاتنه آزاد بین ۰ تا ۳ سانتیمتر است.

اندازه‌ های مورد نیاز برای الگو سازی بالاتنه در متد مولر تجاری :

رسم الگو

۱ : دو خط عمود بر هم رسم می‌کنیم. نقطه تلاقی آن را نقطه صفر می‌نامیم. خط عمودی در واقع الان خط  CB است. بر روی این خط ابتدا الگوهای بالاتنه پشت را می‌کشیم. سپس قسمت پیش رو تکمیل می‌کنیم.

۲ : روی خط CB از نقطه صفر به اندازه ۲ سانتیمتر ثابت پایین می‌آییم و خط گردن را مشخص می‌کنیم.

۳ : از نقطه صفر ۳ سانتیمتر پایین آمده و خط شیب شانه را مشخص می‌کنیم. از نقطه صفر به اندازه ۲/۱ قد سینه پایین آمده تا خط کارور را مشخص کنیم.

۴ : از نقطه صفر به اندازه یک دوم  قد بالاتنه پیش به اضافه دو تا چهار سانتی متر ( اینجا میانگین ۳ در نظر می‌گیریم ) روی خط CB  پایین آمده تا خط کف حلقه را مشخص کنیم.

۵ : از نقطه صفر به اندازه قد بالاتنه پشت پایین آمده تا خط کمر را بدست آوریم. از خط کمر به اندازه طول باسن یعنی ۲۰ سانتیمتر پایین می‌آییم تا خط باسن بزرگ را معلوم کنیم. سپس فاصله خط کمر و خط باسن بزرگ را تقسیم بر دو می‌کنیم تا خط باسن کوچک به دست آید.

۶ :  نقاط بدست آمده را گونیا به خط CB به سمت چپ کاغذ امتداد می‌دهیم. پس چهار خط را امتداد می‌دهیم. بر روی خط گردن از دو سانتیمتری که پایین اومده بودم خطی به اندازه فرمول کادر گردن خارج می‌کنیم؛ یعنی به اندازه ۷ سانتی متر. حالا این ۷ سانتی متر را به خط بالایی عمود می‌کنیم.

۷ : روی خط ۳ سانتی متر به اندازه فرمول خط شیب شانه به صورت عمود علامت می‌زنیم.

مراحل رسم الگو بالاتنه در متد مولر تجاری

۸ : روی خط کارور به اندازه فرمول کارور پشت علامت می‌زنیم. حالا این دو نقطه را به هم وصل می‌کنیم و با همان حالتی که خط کش قرار دارد، ادامه می‌دهیم تا به خط کف حلقه برسیم.

 ۹ : روی خط باسن بزرگ به اندازه فرمول باسن (۱-) علامت زده و روی خط کف حلقه به اندازه فرمول سینه (۱-) رسم می‌کنیم.

۱۰ : حال کافی است خط کارور را به انتهای خط کف حلقه با یک خط چین وصل می‌کنیم. سپس وسط آن را پیدا کرده و نیمساز آن را رسم می‌کنیم. وسط نیم ساز را پیدا کرده وگردی حلقه را با دقت بدون اینکه روی خط کف حلقه نشسته باشم، از کف حلقه رسم می‌کنیم.

۱۱ : خط سرشانه را از انتهای خط گردن به انتهای شانه وصل می‌کنیم و خط سرشانه بدست می‌آید.

۱۲ : برای اینکه گردی طوق گردن پشت را رسم کنیم، ۷ سانتی متر را به سه قسمت تقسیم می‌کنیم.  و یک سانتی متر از خط سرشانه در ابتدا گشادی می‌دهیم و به یک سوم اول با نیم سانت بالا بردن رسم می‌کنیم و در آخر بر روی خط طوق گردن مماس علامت می‌زنیم.

الگوی که تا اینجا رسم کردیم خط CB دارد که خط مرکزی پشت نام دارد و خط SSB  که خط پهلوی پشت نام دارد. این الگو، الگوی پشت بالاتنه آزاد است.

  الگو دامن بر اساس متد مولر تجاری بخش اول

الگو بالاتنه آزاد متد مولر تجاری پشت

۱۳ : بعد از کشیدن الگوی بالاتنه پیش، نوبت به کشیدن الگو بالاتنه آزاد متد مولر تجاری در قسمت پشت است. در ادامه کافی است روی خط باسن بزرگ، از خط SSB به اندازه ۴ الی ۵ سانتی متر فاصله بین الگوی پیش و پشت را در نظر بگیریم. سپس از این نقطه به اندازه فرمول باسن (۱+) روی خط باسن بزرگ علامت می‌زنیم.

۱۴ : از انتهای خط باسن به بالا گونیا می‌کنیم. سپس روی خط کف حلقه که از الگوی پشت امتداد  داده بودیم، از خط CF به اندازه فرمول سینه (۱+) علامت می‌زنیم. حالا کافی است نقطه به دست آمده را به باسن وصل کنیم.

نکته مهم : قد بالاتنه پیش در الگو های متد مولر تجاری ( بدون پرو ) را از پایین به بالا علامت می‌زنیم.

 یعنی کافی است عدد بالاتنه پیش را روی خط کمر قرار داده و بعد به سمت بالا حرکت کنید.

 قد بالاتنه پیش  ۴۳ است. آن را  مماس بر روی خط کمر کرده و تا نقطه صفر خط کش علامت می‌زنیم.

۱۵ : از نقطه صفر، ۳ سانتیمتر برای خط شیب سرشانه پایین می‌آییم. از نقطه صفر به اندازه یک ششم دور گردن به اضافه یک را روی خط CF پایین می‌آییم. از نقطه صفر به اندازه یک دوم طول سینه پایین آمده تا خط کارور بدست آید.

ادامه مراحل

۱۶ : از نقطه صفر به اندازه یک ششم دور گردن به اضافه یک سانتی متر داخل می‌شویم، روی خط شیب شانه به اندازه یک دوم کل سرشانه علامت می‌زنیم. از نقطه ی صفر روی خط کادر گردن مجددا اندازه فرمول کادر گردن داخ می‌شویم و انتهای دو خط را به هم وصل می‌کنیم تا مربع کادرگردن را تشکیل دهیم.

۱۷ : روی خط کارور به اندازه یک دوم کل شانه منهای یک سانتی متر علامت زده و خط شیب شانه را به کارور وصل می‌کنیم و با همان شیب روی خط حلقه می‌نشینم. توجه کنید که خط را تکان نمی‌دهیم.

۱۸ : انتهای کف حلقه و انتهای کارور را به هم وصل می‌کنیم. وسط آن را پیدا کرده و نیمساز آن را رسم می‌کنیم. حالا وقتی می خواهیم حلقه پیش رو بکشیم، حتماً یک سانتی‌متر گونیا روی خط کف حلقه بکشیم و بعد به یک دوم نیمساز و سپس به کارور وصل می‌کنیم.

۱۹ : انتهای خط کادر گردن را به انتهای سرشانه وصل می‌کنیم، خط سرشانه کوچک ایجاد می‌شود. برای گردی گردن یا طوق گردن قطرهای مربع کادر گردن را وصل می‌کنیم و آخرین قطر را تقسیم بر دو می‌کنیم. روی خط سرشانه، دقیقاً مثل الگوی پشت، یک سانتیمتر گشادی ایجاد می‌کنیم و این یک سانتی‌متر را به وسط نیمساز و بعد یک سانتی‌متر حتماً گونیا روی کادر گردن حرکت می‌کنیم و طوق گردن را رسم می‌کنیم.

الگویی که تا الان رسم کردیم، الگو بالاتنه آزاد متد مولر تجاری است. اگر این الگو را برای دوخت لباس بخواهید استفاده کنید، حتماً باید گشادی‌هایی به دور سینه، دور کمر و دور باسن بدهید. نکات تکمیلی را در مقالات بعدی آموزش خواهیم داد.

آموزش خیاطی در قالب فیلم های گام به گام، شما را در یادگیری مهارت خیاطی با دقت بیشتر و به راحتی بیشتری کمک می کند. در این فیلم ها، جزئیات مراحل مختلف خیاطی از طراحی الگو و برش قطعات تا دوخت، درپوش و تزئینات، به شما توضیح داده می شود. این فیلم ها می توانند به شما کمک کنند تا پروژه های خیاطی خود را با کیفیت بالاتری انجام دهید و نکات مهمی را در خصوص انتخاب پارچه، استفاده از ابزار خیاطی و فنون تزئینی یاد بگیرید.

نویسنده : مائده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *