آموزش خیاطی, آموزش دوخت دامن, اصول اندازه گیری

الگو اساس دامن مولر تجاری : جلسه اول

الگو دامن مولر تجاری | پایه آموزش نحوه اندازه گیری خیاطی است و بسیار نقش مهمی در الگوسازی دارد. الگو‌ها کاملاً بدون پرو هستند.

مدت زمان تخمینی مطالعه: ۱۲ دقیقه

اندازه گیری خیاطی

اولین کاری که شما به عنوان هنرجو و کسی که علاقه‌ مند به این رشته است باید بدانید، نحوه درست اندازه گیری خیاطی است.بخاطر اینکه در الگو دامن مولر تجاری روی الگو‌های بیس کار می‌کنیم، می‌خواهیم بدانیم که اصلاً دور کمر را دقیقاً کجا معرفی می‌کنیم؟ کجا را مشخص می‌کنیم؟ بچه های دانشجو رشته طراحی اغلب خط آرنج را مماس با دور کمر می‌دانند.

ولی در حرفه ما و کسانی که به طور حرفه ای کار خیاطی انجام می‌دهند، بخاطر تناسب مختلف فیزیک بدن به طور قطع نمی‌گوییم مماس با آرنج. برای اینکه یک اندازه گیری دقیق داشته باشیم کافی است به مانکن بگویید تا دستش را به کمر بزند.در امتداد دست ها خط کمر اندازه گیری می‌شود که در آن قسمت نواری به اسم برته که اندکی حالت کشسان دارد قرار می‌دهیم و دور تا دور کمر را اندازه گیری می‌کنیم. اندازه گیری خیاطی در بخش مولر تجاری هیچ اندازه اضافه ای ندارد یعنی انگشت زیر متر نمی‌گذاریم و تغییرات روی سیلوئت ها انجام می‌شود.

دومین اندازه گیری خیاطی در الگو دامن مولر تجاری، قسمت پایین تنه یعنی اندازه باسن است. معمولاً برجسته ترین نقطه در بدن و حول محور بیضی بدن را در نظر می‌گیریم و متر را دور تا دور قرار می‌دهیم و اندازه گیری دور باسن انجام می‌شود.

یکی از اندازه گیری خیاطی خیلی مهم در اندازه گیری بالاتنه اندازه طول باسن است. چراکه وقتی شما الگو را تجاری سازی می‌کنید یا می‌خواهید روی برند سازی الگو کار کنید باید به فکر کپ لباس یعنی نشست لباس روی اندام باشید. اندازه طول باسن را اینگونه می‌گیریم که متر را در قسمت نوار برته قرار دهید و تا برجسته ترین قسمت باسن رد می‌شود و متر از باسن جدا و فاصله می‌گیرد به این اندازه می‌گوییم طول باسن.

اندازه بعدی که در پایین تنه مهم است اندازه فاصله دو سینه است. شاید بگویید که فاصله دو سینه چه ارتباطی به پایین تنه دارد؟! خط وسط بدن را خط cf  یا مرکز می‌گوییم و دو خط کناری آن خط سینه یا پنس گفته می‌شود. بنابراین شما نیاز دارید که فاصله دو سینه را اندازه بگیرید تا اگر لباسی را در بالاتنه و پایین تنه استفاده کردید، خطوط مشخص شده اندام شما همواره در یک راستا قرار گیرد.

  آموزش دوخت کلاه نوزادی

اندازه قد ها نیز در پایین تنه اهمیت دارد. اندازه قد را از کمر تا زمین که اصطلاحاً به آن قد از پهلو گفته می‌شود.پس به طور کلی اندازه هایی که برای الگو پایین تنه یا الگو دامن مولر تجاری نیاز داریم عبارتند از : دو اندازه عرضی دور کمر، دور باسن، فاصله بین دو سینه، اندازه طول باسن و بلندی یا قد لباسبخش شناخت سیلوئت اندام تاثیر بسیار مستقیمی در نحوه کشیدن الگوهای ما دارد. سیلوئت اندام را به ۴ یا ۵ دسته اصلی تقسیم می‌کنیم.

اندازه گیری خیاطی : انواع سیلوئت

۱.سیلوئت ساعت شنی :در این سیلوئت عرض شانه و عرض باسن به یک اندازه است و دورکمر معمولاً به اندازه ۱۵ تا ۲۵ سانتی متر کمتر از دور باسن است.

۲.سیلوئت مستطیل یا H : عرض شانه و عرض باسن مثل ساعت شنی با هم برابر است. فقط دور کمر اختلاف کمتر از ۱۵ تا ۲۵ سانتی متر می‌رسد به همین جهت یک اندام کاملاً استوانه ای است.

۳.سیلوئت گلابی : عرض شانه کمتر از عرض باسن است یعنی فرد در قسمت باسن پهنای بیشتری دارد.

۴.سیلوئت مثلث بر عکس یا V : عرض شانه پهن تر و عرض باسن کوچک تر است.

۵.سیلوئت سیب یا O : سه قسمت شانه، کمر و باسن همه حول محور دایره می‌چرخد وخط کمر مشخصی در این سیلوئت نداریم.

الگو دامن مولر تجاری

برای الگوسازی تمامی سایزها برای آموزش طبق سایز ۳۸ کشیده می‌شود. چراکه سایز مانکن است و کمترین ایراد اندامی را در این سایز داریم.

 • دور کمر ۷۰
 • دور باسن ۹۸
 • طول باسن بین ۲۰ تا ۱۹
 • فاصله بین دو سینه ۱۹
 • قد فرضی ۶۰

فرمول‌ها :

 • دورکمر تقسیم بر ۴
 • دور باسن تقسیم بر ۴              
 • فاصله دو سینه تقسیم بر ۲

نکته ای که برای کشیدن الگوی پشت و جلو وجود دارد این است که : اندازه ها را در الگوی جلو یا پیش (۱+) می‌کنیم و در الگوی پشت اندازه ها را (۱-) می‌کنیم.

  آموزش دوخت پیراهن دخترانه بدون الگو

برای رسم الگو دامن مولر تجاری دو خط عمود بر هم ( با استفاده از قسمت گونیا خط کش) رسم می‌کنیم و نقاط تقاطع این دو خط را نقطه صفر در نظر می‌گیریم. خط اول که خط افقی ماست خط کمر نامیده می‌شود و روی خط عمودی (که به آن خط مرکز پیش یا cf  نیز گفته می‌شود) اندازه‌های طولی را علامت می‌زنیم. اولین اندازه  طول باسن یعنی ۲۰ سانتی متر است در همین جا روی خط عمودی خط کش را به حالت گونیا قرار داده و خط افقی رسم می‌کنیم. این خط را خط باسن و A می‌نامیم. دومین اندازه قد دلخواه است که روی CF  علامت می‌زنیم. در اینجا نیز خطی افقی گونیا می‌کنیم و آن را B  و خط دمپا می‌نامیم‌.

اندازه فرمول دور باسن +۱ سانتی متر را روی خط باسن علامت می‌زنیم و نقطه C می نامیم. عدد ۲۵/۵ را به بالا و پایین الگو گونیا می‌کنیم؛ طوری که خط کمر و دمپا را در نقاط مشخصی قطع کند. این خط را ssf می‌نامیم. حد فاصل صفر تا A را تقسیم بر دو می‌کنیم و خط باسن کوچک را رسم می‌کنیم.

 

الگو پیش دامن مولر تجاری (پارت دوم )

در الگو دامن مولر تجاری این است که تعریف الگو خود را بدانید وقتی صحبت از الگو دامن راسته می‌کنیم، باید تعریف دامن راسته را بدانیم. دامنی که عرض باسن و عرض دمپا در لباس باهم برابر است.در ادامه الگو دامن مولر تجاری از خط ssf بر روی خط کمر ۲سانتی متر داخل می‌شویم. در حالتی که سیلوئت ساعت شنی داشته باشید از نقطه ای که داخل شدیم تا خط باسن با خط کش باسن (خط کش منحنی) خطی رسم می‌کنیم.

از نقطه ای که علامت زده ایم به اندازه یک سانتی متر بالا می‌رویم. حال فاصله صفر تا خط پهلو را اندازه می‌گیریم و این فاصله باید برابر با ۱۸.۵ سانتی متر ( طبق فرمول کمر ) باشد. اما در الگو دامن مولر تجاری این فاصله بیشتر است. بنابراین از نقطه صفر به اندازه ½ فاصله دو سینه علامت می‌زنیم و به خط باسن کوچک گونیا می‌کنیم. در اینجا باید یک حجمی را برای پنس ایجاد کنیم.

  تدابیر خطی یعنی چه ؟

این حجم در بهترین شرایط باید بین ۲ تا ۲.۵ باشد. پس از دو طرف خط به اندازه ۱ الی ۱.۲۵ سانتی متر علامت می‌زنیم و از دو طرف به انتهای خط پنس وصل می‌کنیم. قبل از پنس ۴ سانتی متر از کمر اضافه داشتیم و با ۲.۵ سانت پنس، همچنان ۱.۵ سانتی متر اضافه داریم. برای گرفتن پنس دوم فاصله خط پنس تا پهلو را تقسیم بر دو کرده و خطی عمود می‌کنیم با این تفاوت که اندازه آن ۲ سانتی متر از پنس اصلی کوتاه تر است و مجموع این پنس در الگو دامن مولر تجاری باید بین ۱ تا ۱.۵ سانت باشد. اگر فواصل را کنترل کنیم با اندازه دور کمر برابر می‌شود.

الگو پشت دامن مولر تجاری

بعد از رسم الگوی پیش باید در قسمت پشت الگو دامن مولر تجاری را رسم کنیم. مجدداً دو خط عمود بر هم می‌کشیم و نقطه تلاقی را نقطه صفر می‌نامیم. سپس طول باسن و قد اصلی دامن را مثل الگوی پیش بر روی خط عمودی و سپس اندازه دور باسن را روی خط باسن علامت می‌زنیم و شبیه به الگو پیش اندازه باسن کوچک را نیز بدست می‌آوریم.

تنها تفاوت تا این قسمت اندازه فرمول دور باسن (-۱) سانتی متر است. برای جای زیپ در الگو دامن تجاری بر روی خط CB از نقطه صفر به اندازه ۱.۵ سانت داخل می‌شویم و این نقطه را با استفاده از خط کش به باسن بزرگ وصل می‌کنیم. از محل تقاطع خط SSB با خط کمر دو سانتی متر داخل می‌رویم و با خط کش باسن به صورت منحنی پهلو را به باسن بزرگ رسم می‌کنیم.  

نکته مهم که باید رعایت شود این است که یک ضلع خط کش گونیا باید دقیقاً بر روی خط زیپ در نقطه تلاقی با صفر قرار بگیرد و سه سانتی متر گونیا خارج می‌شویم. دقت کنید که این خط بالاتر از خط کمر قرار می‌گیرد. اگر این کار را در الگو انجام ندهید پشت دامن به سمت بالا کشیده می‌شود. بر روی خط باسن نیز گونیا به اندازه سه سانت خارج می‌شویم و انتهای دو نقطه را به هم وصل می‌کنیم. به این قسمت نقاب زیپ گفته می‌شود.

  آموزش دوخت کت یقه فانتزی

کنترل الگو دامن

مثل الگو پیش خط کمر را کنترل می‌کنیم در اینجا نیز اختلافی بین خط کمر الگو و خط کمر شخص وجود دارد.

برای رسم پنس از نقطه زیپ به اندازه ½ فاصله دو سینه علامت می‌زنیم و به اندازه دو سانت پایین تر از خط باسن کوچک گونیا می‌کنیم. اندازه پنس باید بین ۲ تا ۲.۵ باشد. سپس از تقاطع خط پهلو و کمر یک سانتی متر بالا می‌رویم. برای پنس دوم فاصله انتهای پنس اول پهلو را تقسیم بر دو می‌کنیم و بر روی خط باسن کوچک گونیا می‌کنیم و مابقی حجمی که داریم را بر روی پنس دوم علامت می‌‌زنیم و در آخر خط کمر را به صورت انحنا به بازوی اول پنس اول صفر کنید. حال شما دامن پشت را نیز رسم کرده اید.

وقتی صحبت از تجاری سازی و برند سازی الگوها می‌کنیم، یعنی یک الگو دامنی را رسم کرده ام و حالا باید با توجه به سیلوئت اندامی خط پهلو را در کجای خط  SSF  یا SSB   جای گذاری کنم. بهترین روش این است که حد فاصل باسن کوچک و بزرگ را تقسیم بر سه کنیم.

 • گلابی : در ۳/۱ اول بهترین جایی است که طراحی خط پهلو را انجام دهید.
 • مثلث بر عکس : در بهترین حالت حد فاصل ۳/۱ اول و دوم جایی است که می‌توانید خط پهلو را طراحی کنید.
 •  مستطیل : ۳/۱ دوم بهترین حالت برای طراحی خط پهلو است.
 •  سیب یا O : بهترین حالت برای طراحی خط پهلو دقیقاً روی خط باسن کوچک است.

توجه کنید که هر تغییری که روی پهلوی پیش انجام شد بر روی الگو دامن مولر تجاری پشت نیز انجام دهید.

فیلم‌های آموزش خیاطی گام به گام، به شما در یادگیری مهارت خیاطی با دقت و راحتی بیشتر کمک می‌کنند. در این فیلم‌ها، جزئیات مراحل مختلف خیاطی از طراحی الگو و برش قطعات تا دوخت، درپوش و تزئینات به شما آموزش داده می‌شود. این فیلم‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا پروژه‌های خیاطی خود را با کیفیت بالاتری انجام داده و نکات مهمی در خصوص انتخاب پارچه، استفاده از ابزار خیاطی و فنون تزئینی را یاد بگیرید.

 

نویسنده : مائده

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *