شیک و پیک

خیاط های شیک و پیکی بهت کمک می کنن لباسایی که میخوای رو بدوزی

خدمات خیاطی شیک و پیک

سفارش دوخت لباس

اگه مدل لباس خاصی مدنظرت هست که داشته

باشی می تونی با خیاط های شیک و پیک

در میان بذاری تا برات بدوزن

مشاوره چی بدوزم ؟

اگه دوره های خیاطی رو گذروندی و دلت میخواد

برای خودت لباس بدوزی می تونی از خیاط

های شیک و پیک مشاوره بگیری

صرفه جویی در

زمان و هزینه

مشاوره با طراح

طراح لباس

دسترسی ۲۴

ساعته

حفظ حریم

شخصی

مشاوره ریدیزاین لباس

طراحی کردن دوباره لباس های بلا استفاده به

طوری که از آن ها لباس های نو مدل سازی کنیم

پشتیبانی مشکلات خیاطی

اگه نگران اینی که خیاطی کنی خوب درنیاد ،

از پشتیبانی خیاط های شیک و پیک استفاده کن.