تست های روانشناسی

لو رفتن شخصیت شما در ۱۰ دقیقه !

شخصیت شناسی جالب در ۱۰ دقیقه

همه ما دوست داریم از شخصیت خود شناخت بیشتری به دست آوریم چرا که گاهی ممکن است شناخت خوبی از خود نداشته باشیم مثلا خود را فردی اجتماعی بدانیم در صورتی که دیگران چنین نظری درباره ما نداشته باشند یعنی شناخت ما از خودمان مانند شناخت دیگران از ما نباشد.

شخصیت شناسی

shakhsiatshenasi-jaleb

تست شخصیت شناسی

در این سری از تست خود شناسی، با خواندن پرسش های زیر و با به تصویر کشیدن موقعیت های داده شده در ذهن خود، اولین تصویر ذهنی تان را یادداشت کنید. سوال های این آزمون از وقایعی است که هر روز با آن ها مواجه می شوید.

توجه کنید که در پاسخ به این سوالات اولین تصویر ذهنی مهم است و بیش از حد بررسی کردن سوال جایز نیست. یک کاغذ و قلم آماده کنید تا بتوانید جواب هایتان را یادداشت نمایید و امتیازهای خود را با هم جمع بزنید.

 1. در کدام ساعت از روز احساس آرامش می کنید؟

الف- صبح

ب- عصر و غروب

ج- شب

shakhsiatshenasi-jaleb

 1. طریقه راه رفتن شما چگونه است؟
 2. الف- نسبتا سریع، با قدم های بلند

ب- نسبتا سریع، با قدم های کوتاه ولی تند و پشت سر هم

ج _ آهسته، با سری صاف روبه جلو

د _ آهسته و سر به زیر، خیلی آهسته

 1. طریقه صحبت کردن شما با دیگران چگونه است؟

الف- می ایستید و دست به سینه حرف می زنید

ب- دست ها را در هم قلاب می کنید

ج- یک یا هر ۲ دست را در پهلو می گذارید

د- به شخصی که با او صحبت می کنید دست می زنید

  شخصیت شناسی بر اساس نحوه لباس پوشیدن

ه- با گوش خود بازی می کنید، به چانه تان دست می زنید یا موهای تان را صاف می کنید.

 1. طریقه نشستن شما هنگامی که آرام هستید چگونه است؟

الف _ زانوها خم و پاها تقریبا کنار هم

ب- چهار زانو

ج _ پاهای صاف و دراز به جلو

د _ یک پا زیر، دیگری خم

 1. واکنش شما به وقایع جالب چگونه است؟

الف- خنده ای بلند که نشان دهد چقدر موضوع جالب بوده

ب- خنده ای آرام

ج- با پوزخند کوچک

د- لبخند بزرگ

ه- لبخند کوچک

shakhsiatshenasi-jaleb

 1. هنگامی که وارد یک مهمانی یا جمع می شوید ابتدا چگونه رفتار می کنید؟

الف- با صدای بلند سلام و حرکتی که همه متوجه شما شوند، وارد می شوید.

ب- با صدای آرام تر سلام می کنید و سریع به دنبال شخصی که می شناسید، می گردید.

ج- در حد امکان آرام وارد می شوید و سعی می کنید به نظر سایرین نیایید.

 1. هنگامی که به سختی مشغول انجام کاری هستید اما شخصی آن را قطع می کند:

الف- از وقفه ایجاد شده راضی هستید و از آن استقبال می کنید.

ب- به سختی ناراحت می شوید.

ج- حالتی بینابین این ۲ حالت ایجاد می شود.

 1. کدام مجموعه رنگ زیر را می پسندید؟

الف- قرمز یا نارنجی

ب- سیاه

ج- زرد یا آبی کمرنگ

د- سبز

ه- آبی تیره یا ارغوانی

و- سفید

ز- قهوه ای، خاکستری، بنفش

بیشتر بخوانید : ۸ رنگ متضاد که هرگز نباید با یکدیگر پوشیده شوند

 1. در آخرین لحظات قبل از خواب و زمانی که در تختخواب هستید ، در چه حالتی دراز می کشید؟
  تست خودشناسی

الف- به پشت

ب- روی شکم (دمر)

ج- به پهلو و کمی خم و دایره ای

د- سر روی یک دست

ه- سر زیر پتو یا ملافه…

shakhsiatshenasi-jaleb

 1. بیشتر چه خوابهایی می بینید؟

الف- از جایی می افتید.

ب- مشغول جنگ و دعوا هستید.

ج- به دنبال کسی یا چیزی هستید.

د- پرواز می کنید یا در آب غوطه ورید.

ه- اصلا خواب نمی بینید.

و- معمولا خواب های خوش می بینید

بریم سراغ جمع بندی امتیازات شما و نتیجه تست رو به این روش محاسبه کنید.

امتیازات تست شخصیت شناسی

سوال اول: الف (۲ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۶ امتیاز)

سوال دومالف (۶امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۷ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه( یک امتیاز).

سوال سوم: الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۵ امتیاز)، د (۷ امتیاز)، ه (۶ امتیاز).

سوال چهارمالف (۴ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۲ امتیاز)، د (یک امتیاز).

سوال پنجم: الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۲ امتیاز) .

سوال ششم: الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۲ امتیاز).

سوال هفتمالف (۶ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۴ امتیاز).

سوال هشتم: الف (۶ امتیاز)، ب (۷ امتیاز)، ج (۵امتیاز)، د (۴ امتیاز)، ه (۳ امتیاز) و (۲ امتیاز)، ز (یک امتیاز).

سوال نهمالف (۷ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۴ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (یک امتیاز).

سوال دهم: الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۶ امتیاز)، و (یک امتیاز).

  شخصیت شناسی خانم ها از روی فرم بدن

نتیجه گیری تست

شخصیت شناسی

پاسخ سوال هایتان را بر اساس امتیاز بر روی کاغذ بنویسید و امتیازها را با هم جمع بزنید. جمع امتیازتان نشان می دهد که شما چه نوع شخصیتی دارید و با این تست بهتر می توانید شخصیت خود را بشناسید.

امتیاز شما بالاتر از ۶۰ است:

دیگران شما را فردی مغرور، خودمحور و بی نهایت سلطه جو می دانند و بسیار مراقب رفتارشان هنگام برخورد با شما هستند. آنها در ظاهر شما را تحسین می کنند و آرزو دارند جای شما بودند اما در واقع اعتمادی به شما ندارند و به ایجاد رابطه ای عمیق و دوستانه با شما متمایل نیستند.

امتیاز شما ۵۱ تا ۶۰ است:

دیگران شما را فردی جسور و اهل مخاطره و تحریک پذیر می دانند که هر موضوع ناخوشایندی می تواند شما را آشفته کند. چنانچه در این بخش از روانشاسی نمناک گفته شده است شما در اکثر کارهایتان عجولانه و بی فکر عمل می کنید و تصمیم گیری سریع و اغلب غلط دارید.

شما به رهبری جمع علاقه مندید. شما همه چیز را تجربه و امتحان می کنیدو از ماجراجویی لذت می برید بنابراین همراهی دیگران با شما برایشان هیجان انگیز و لذت بخش است.

امتیاز شما ۴۱ تا ۵۰ است:

شما فردی مهربان، ملاحظه کار و فهمیده هستید که دیگران از ارتباط با شما لذت می برند زیرا شما را فردی بانشاط، سرزنده، سرگرم کننده و جالب می بینند. شما برای دیگران بسیار مهم هستید چرا که در مواقع لزوم بهترین کمک برای اعضای گروه هستید و به موقع می توانید باعث شادی و خوشی دوستان تان شوید و لبخند را به لب آنها بیاورید. شما مرکز توجه جمع هستید و رفتارتان متعادل افردی مهربان، ملاحظه کار و فهمیده به نظر ماست.

  شخصیت شناسی، از روی کفش مورد علاقه شما

امتیاز شما ۳۱ تا ۴۰ است:

شما فردی باهوش و بااستعداد اما فروتن و متواضعید. در صورت دوست شدن با فرد دیگر صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید و از دوستتان نیز انتظار چنین برخوردی دارید. به سرعت و سادگی با دیگران دوست نمی شوید اما در صورت دوستی فردی قابل اعتماد هستید که به سختی دوستی ها را رها می کند. شما در نظر دیگران معقول، هشیار، دقیق، ملاحظه کار و اهل عمل هستید.

امتیاز شما ۲۱ تا ۳۰ است:

دیگران شما را فردی زحمت کش می دانند که در آرامش و با صرف زمان زیاد در جمع، بار دیگران را بر دوش می کشد. شما محتاط و ملاحظه کار هستید که هیچ گاه بدون فکر و براساس تحریک لحظه ای و آنی نظر نمی دهید و همیشه با سنجیدن تمام جوانب کارها تصمیم گیری می کنید اما گاهی اوقات ایرادگیر هستید.

امتیاز شما کمتر از ۲۱ امتیازاست:

شما از نظر دیگر افراد، فردی خجالتی، عصبی، شکاک و دودل هستید. این دیگران هستند که به جای شما فکر می کنند و تصمیم می گیرند و همیشه نظرشان را بر شما تحمیل می کنند. شما تمایلی به انجام کارهای گروهی و ارتباط با افراد دیگر ندارید.

نظرتون راجع به این تست چی بود و چقدر با واقعیت درونتون شباهت داشت؟

۶۰ جلسه آموزش خیاطی رایگان


بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *