آموزش خیاطی

آموزش الگو بالاتنه تمام جذب مولر تجاری – جلسه چهارم

تفاوت الگو تمام جذب مولر تجاری با آزاد در بلندی یا مقدار شیب سرشانه و دوم اینکه در الگو تمام جذب پنس سرشانه داریم.

پنس سرشانه در الگوی جذب ایجاد حجم سینه می‌کند. الگو تمام جذب مولر تجاری کاملاً قالب و فرمتی از اندام شخص را دارد. الگو تمام جذب مولر تجاری الگوی پاترون است. پاترون لباسی است که قبل از دوخت و برش نهایی لباس انجام می‌دهیم تا یک بار بر روی تن شخص پرو شود و از اندازه ها خطوط اصلی لباس مطمئن شویم.

با الگویی که می‌کشیم به هیچ عنوان نمی‌توانیم آستین وصل کنیم؛ به جهت اینکه حلقه ها کوچک هستند.

 برای اینکه بتوانیم این الگو را به الگوی لباس آستین دار مثل لباس های اجتماع، لباس های روزمره تبدیل کنیم؛ لازم است به سه تا اندازه اصلی دور سینه، دور کمر و دورباسن مقادیر بین ۲ تا ۸ سانتیمتر اضافه کنیم.

حال انتخاب ۲ سانتی‌متر تا ۸ سانتی‌متر به دو آیتم بستگی دارد. آیتم اول مربوط به سیلوئت اندام شخصی و مانکن است. آیتم مهم دیگری که نقش بسیار مهمی در انتخاب میزان گشادی ها دارد، مدل لباس است.

به آیتم دیگری نیز می‌توان اشاره کرد و آن جنسیت پارچه است. جنسیت پارچه هم در انتخاب میزان گشادی ها  نقشی هرچند کمرنگ دارد.

رسم الگو تمام جذب مولر تجاری

برای رسم الگو تمام جذب مولر تجاری ، تقسیمات الگویی مثل الگوهای آزاد یا نیمه جذبی است. یعنی همچنان دور سینه، دور کمر و دورباسن را تقسیم بر ۴  و (۱+) و (۱-) برای الگوی پیش و پشت انجام می‌دهیم. همچنان تقسیم ۶/۱ دور گردن (۱+)را داریم. بلندی های کف حلقه طبق الگوی آزاد یا نیمه جذب محاسبه می‌شود.

تنها تفاوتی که در این الگو وجود دارد، اول طول خط شیب شانه است که ما در الگوهای آزاد خط شیب شانه را صفرتا سه سانت داشتیم. اینجا در الگوی تمام جذب در قسمت پشت از نقطه صفر به اندازه ۴ سانت برای شیب سرشانه پشت پایین می‌آییم و در الگوی پیش به اندازه ۶ سانتی‌متر.

  آموزش تکه دوزی روی مانتو

نکته مهم : درالگو تمام جذب مولر تجاری دو خط کمر داریم. خط کمر اصلی بر اساس طول قد بالاتنه بدست می‌آید و خط کمر دوم، خط کمر فرضی پشت است. در واقع بخشی است که در قسمت آناتومی بدن اگر دست بزنید، دقیقاً از خط کمر اصلی تا یک نقطه ای روی بدن که برجستگی قسمت باسن شروع می‌شود؛ یک فرو رفتگی در بدن داریم؛ دقیقاً روی ستون مهره های پشت. اگر بر روی این خط لقی های مناسب گرفته نشود، لباس شما در قسمت پشت حالت بق کردگی می‌گیرد.

خط کمر فرضی فقط مربوط به قسمت الگوی پشت لباس است. در قسمت جلو وجود ندارد. با توجه به مبحث انتقال پنس ها، هر نوع مدل سازی که روی لباس قراراست انجام شود، بر روی همین الگو تمام جذب مولر تجاری انجام می‌شود.

مرحله اول رسم

برای رسم الگو نیاز به دو خط افقی و عمودی داریم. از نقطه صفر به اندازه ۲ سانتی متر پایین آمده و خط گردن را رسم می‌کنیم. از نقطه صفر به اندازه ۴ سانتی متر برای شیب سرشانه پشت پایین می‌آییم و خط شیب شانه را مشخص می‌کنیم.

از نقطه صفر روی خط عمودی به اندازه یک دوم طول سینه پایین می‌آییم و خط کارور را مشخص می‌کنیم.

برای خط کف حلقه، از نقطه صفر تا نقطه ۴  به اندازه یک دوم قد بالاتنه پیش را به اضافه دو تا چهار سانتی متر می‌کنیم که ما میانگین ۳ سانت را در نظر می‌گیریم.

از نقطه صفر تا نقطه ۵ همان به اندازه قد بالاتنه پشت شماست که در الگوی سایز ۳۸ مساوی با ۴۱ سانتی‌متر است. پس از نقطه صفر روی خط عمودی به اندازه قد بالاتنه پیش پایین می‌آییم و به نقطه ۶ می‌رسیم. در سایز ۳۸ قد بالاتنه پیش ۴۳ سانتی‌متر است.

برای رسم طول باسن در نقطه ۵، روی خط عمودی بعد از خط کمر اصلی علامت می‌زنیم. به اندازه ۲۰ سانتی‌متر پایین آمده آن را باسن بزرگ می‌نامیم. سپس نصف آن را پیدا می‌کنیم و باسن کوچک را بدست می‌آوریم.

پس بعد از کمر اصلی روی خط عمودی باسن کوچک و بزرگ را هم علامت گذاری کردیم.

  آشنایی با انواع یقه لباس

مرحله دوم رسم الگو تمام جذب مولر تجاری  

در این مرحله نقاط و یا خطوط خط باسن بزرگ، خط باسن کوچک، خط کمر اصلی و خط کف حلقه؛ را به روبرو به صورت گونیا امتداد می‌دهیم.

حالا روی خط باسن بزرگ  ۲ سانتی متر داخل می‌شویم. سپس روی کمر اصلی هم همین دو سانتی‌متر را داخل می‌شویم؛ این دو تا ۲ سانتی متر را به هم وصل می‌کنیم. سپس این خط را به خط شیب شانه وصل می‌کنیم.

 این بخشی که هاشور خورده دورریز الگوی شماست و خطی که جدید اضافه کردیم خط CB است.

بخش سوم

 بر روی خط باسن بزرگ به اندازه یک چهارم دور باسن (۱-) علامت می‌زنیم.

از روی خط کف حلقه به اندازه ۴/۱ دور سینه (۱-) را علامت می‌زنیم. روی خط کارور از خط عمود ( کاری به خط CB  نداریم ) به اندازه یک دوم کل شانه (۵/۰-) که فرمول کارور بود رو علامت می‌زنیم.

از روی خط شیب سرشانه نیز به اندازه یک دوم کل شانه رو علامت می‌زنیم.

 فاصله ۴/۱ دور سینه (۱-) روی خط کف حلقه را به ۴/۱ دور باسن (۱-) روی خط باسن بزرگ وصل کنیم.

همین طورخط شیب سرشانه را به کارور وصل می‌کنیم و با همان نشست ادامه می‌دهیم تا به خط کف حلقه برسیم.

۴ : حالا اگر انتهای خط کارور و انتهای خط کف حلقه را با یک خط چین به هم وصل کنیم و وسط آن را پیدا کنیم، می‌توانیم گردی حلقه پشت را رسم کنیم. برای رسم گردی حلقه از خط کارور روی خطی که رسم شده بود ۲ تا ۳ سانتی متر به صورت صاف به سمت پایین حرکت کرده و به نیمساز وصل می‌کنیم. برای رسم الگو اصلاً روی خط کف حلقه نشستیم.

حالا روی خط گردن از نقطه ۱ به اندازه یک ششم دور گردن به اضافه یک را علامت می‌زنیم و همان ۲ سانتی متر را بالا می‌رویم.

نکته مهم رسم خط سرشانه

نکته مهم رسم خط سرشانه و وصل آستین است. در هنگام وصل آستین به لباس در قسمت تاج آستین همیشه باید یک حرکتی کاملاً صاف حداقل ۳ سانتی‌متر و حداکثر ۵ سانتی‌متر داشته باشیم. این خط کاملاً در امتداد خط افق قرار می‌گیرد. برای این کار لازم است که این بخش صاف را در الگو تعبیه کنیم؛ یعنی از انتهای خط شیب سرشانه روی خط فرضی( راهنمایی که کشیده بودم ) یک سانتی‌متر پایین می‌آییم.

  آموزش دوخت بلوز زنانه

برای رسم خط سرشانه، خط کش را طوری قرار می‌دهیم که از ابتدای طوق گردن شروع شود و از نقطه انتهای شیب بگذرد و به یک سانتی که پایین آمدیم، تمام شود. این یک سانت، زاویه گونیایی دارد که بعداً موقع وصل آستین از این زاویه گونیایی استفاده خواهیم کرد.

۵ : حالا لازم است لقی گیری کنیم. برای بقی کارور از سمت حلقه نیم سانتی‌متر بالا و پایین خط کارور را علامت می‌زنیم. از سمت خط CB دو دهم بالا و دو دهم پایین را علامت می‌زنیم. حالا این دو تا نقطه ای رو که در بالا و پایین خط کارور مشخص کردیم، به هم وصل می‌کنیم.

  بعد از این مرحله برای گرفتن لقی کمر، بین ۱ تا ۳ سانتی‌متر لحاظ می‌کنیم. یعنی در بالا و پایین خط کمرفرضی،  هرچقدر برجستگی باسن کمتر باشه، لقی کمتری نیاز داریم و هرچقدر برجستگی باسن بیشتر باشد این لقی گیری تا ۳ سانت هم می‌تواند باشد. بالا و پایین خط کمر فرضی در محل تقاطع با خط CB را نیم سانت بالا و نیم سانت پایین شروع علائم می‌زنیم و این دو علامت را به خط پهلو وصل می‌کنیم.

مرحله ۶ : حالا روی خط پهلو ۲ سانتی متر داخل می‌شویم. از بالا به خط کف حلقه این دو سانتی‌متر وصل می‌کنیم همچنان  ۳ الی ۴ سانت صاف ادامه می‌دهیم و از پایین هم ۱ الی ۲  سانت روی خط باسن بزرگ حرکت می‌کنیم و این نقاط را به هم وصل می‌کنیم. این خط SSB است.

چی بپوشم
چی بپوشم

کنترل کمر لباس در الگو تمام جذب مولر تجاری  

حال باید کمر لباس را کنترل کنیم. وقتی کمر را کنترل می‌کنیم، می‌بینیم اندازه کمر الگو با اندازه کمر در فرمول برابر نیست و مقداری اضافه دارد. پس باید پنس بگیریم. برای گرفتن پنس، از محل تقاطع خط CB و خط کمر فرضی روی خط کمر فرضی به اندازه یک دوم فاصله سینه علامت می‌زنیم و این یک دوم فاصله سینه رو به بالا به خط کف حلقه و پایین ۲ سانتی‌متر زیر خط باسن کوچک گونیا می‌کنیم.

  تدابیر خطی یعنی چه ؟

این خطی که وصل شد، خط اصلی یا خط وسط پنس است. گفتیم که در کمر گشادی داریم حال این گشادی بسته به سیلوئت افراد متفاوت است. در افرادی که سیلوئت ساعت شنی دارند، این گشادی‌ها می‌تواند بین ۵/۴ تا ۵ سانتی‌متر باشد.

 افرادی که سیلوئت H دارند به جهت داشتن کمری پهن، گشادی ها کمتر است.

در افراد با سیلوئت A , V , O  میزان گشادی ها با هم متفاوت است.

 در سایز ۳۸ میزان گشادی چهار و نیم سانت است. حال باید این چهار و نیم سانت را روی پنس اصلی و یا پنس کمکی پخش کنیم. بهترین حالت حجم پنس ۲ الی ۵/۲ سانت است. روی خط کمر فرضی در طرفین خط اصلی پنس به اندازه ۵/۲ سانتی‌متر جدا می‌کنیم. از بالا از خط کف حلقه ۳ تا ۴ سانتی‌متر روی خط ثابت پنس پایین می‌آییم. سپس دو بازوی پنس را به آن وصل می‌کنیم. از پایین نیز به ۲ سانتی‌متر زیر خط باسن کوچک وصل می‌کنیم.

مرحله آخر

 گفتیم چهار و نیم سانتی‌متر در سایز ۳۸ اضافه داریم. ۵/۲ از پنس کم شد. پس ۵/۱ سانت هنوز اضافه داریم تا کاملاً لباس اندازه کمر شخص باشد. حال اگر خطی را که شیب شانه را به کارور وصل کرد و امتداد آن روی خط کف حلقه نشست، را همین طور گونیا به سمت پایین تا خط باسن کوچک ادامه دهیم، محل پنس کمکی را مشخص کرده ایم. یک و نیم سانت اضافه را در این پنس کمکی می‌گیریم. حالا اگر شما فواصل بین خطSSF  یعنی تقاطع آن با خط کمر فرضی را با خط کش اندازه بزنید، باید با فرمول اندازه فرمول کمر برابر شود.

 تا اینجا الگو تمام جذب مولر تجاری قسمت پشت را رسم کردیم و نکات تکمیلی را بعد از رسم کامل الگوی پیش آموزش خواهیم داد.

فیلم های گام به گام آموزش خیاطی به شما کمک می کنند تا به راحتی و با دقت بیشتری مهارت خیاطی را بیاموزید. این فیلم ها به صورت جزئیاتی از مراحل مختلف خیاطی، از جمله طراحی الگو، برش قطعات، دوخت و درپوش و همچنین تزئینات، شرح داده شده است.

نویسنده : مائده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *